Brygg gott vin hemma – smidigt och enkelt

I Gert Strand AB:s sortiment finns mängder av produkter som är lämpade åt alla som brygger eget vin. Företaget har enorma kunskaper om vad som leder till perfekt vinbryggning och erbjuder vinsatser med oerhört hög kvalitet. Kvaliteten är densamma som den etablerade vinindustrin får ta del av då massor av Gert Strand AB:s produkter går dit.

Hur har vinodlingen och vinframställningen sett ut igenom historien då? De äldsta spåren är från ungefär 5000 fKr och har upptäckts i Persien, eller nuvarande Iran. Vinkonsten spred sig i första hand efteråt till de grekiska öarna och efteråt vidare till södra Frankrike och Italien. Till slut förknippades alla områden inom Romariket med vinkonsten och när storhetstiden var över levde kunskaperna om vin vidare fram till nutid och har såklart även spridits till resten av världen.

Hur går den traditionella vinframställningen till? Det är bra att inse den processen med tanke på att hemmabryggningen av vin i stora drag är en motsvarande procedur men självklart förenklad samt anpassad.

Vin i den traditionella bemärkelsen får endast kallas vin om det framställs av vindruvor. Det enligt EU:s definition. För den skull framställs alltså vin ur saften från pressade vindruvor. Gröna, gulvita eller blå druvor används till vitt vin och svartblå, blåröda eller blå druvor används till rött vin. Det finns oerhört många speciella skilda processer av vinframställning, vilket beror på alla olika vindistrikt runt om i världen.

I en krossningsmaskin krossas vindruvorna alternativt genom den mer klassiska metoden då druvorna trampas av människor. På en del mindre anläggningar är fortfarande trampning populär.

Stjälkarna från druvorna ska avlägsnas under pressningen, och när vitt vin framställs är det centralt att också undanröja skalet på druvorna. För att röda druvor ej ska bibringa vitt vin är man tvungen att undanröja skalen. Svaveloxid tillsätts för att komma åt exempelvis vildjäst, bakterier samt andra oönskade mikroorganismer. Efter pressningen har man en must som därefter samlas upp i jästankar i rostfritt stål, cement, trätunnor eller ekfat. Vidare sker skilda jäsningsprocesser.

Den som aldrig förr bryggt vin i hemmet kan med fördel köpa en vinsats. Resultaten blir mestadels goda och instruktionerna som följer med vinsatsen brukar vara enkla att följa. Men den som måhända har bryggt några vinsatser kanske önskar prova med olika bär, frukter samt juicer. På så sätt lär man sig egna recept. Men se till att förbereda vinsatserna noga för att få vinet i rätt smakriktning redan från inledning.

Man vet aldrig riktigt på förhand precis hur ett vin kommer smaka med tanke på att var vinsats tenderar att få olik karaktär, ibland påtagliga men vanligtvis ytterst marginella. Variationer brukar nästan ständigt uppkomma, vilket bland annat beror på omväxlande temperaturer, mognad av frukter o.s.v. Att plocka bär under sommaren och hösten är en utmärkt förberedelse åt sina vinsatser. Bären torkas och förvaras svalt och mörkt till dess de ska användas.

Det är väldigt viktigt att hålla en hög hygienisk nivå. Det är faktiskt en av de viktigaste faktorerna för att nå målet med vinframställningen. Vinmäsken är nämligen känslig för föroreningar av olika slag. Gå till Fruityshot 20 ml till 75 cl

Om hygienen är en angelägen faktor så är vattnet minst lika betydelsefullt. Det får inte ha några bismaker och tvingas vara ordentligt fräscht. För att vara säker på att vattnet är riktigt fräscht kan man rena det med hjälp av aktivt kol. Det är en utmärkt naturlig produkt som kan användas på nytt. Därjämte funkar det till att även rena alkohol. Aktivt kol absorberar oönskade ämnen i både vätskor samt gaser. Stundtals lyckas nämligen inte normal filtrering avskilja vissa ämnen.

Aktivt kol finns i formerna pulverkol, granulerat kol och högtryckspressat format kol. Reningsförmågan beror på den variant av kol som används, dess porstruktur och area i kvadratmeter per gram. Vanligast är att använda pulverkol för att slamma upp vätskan eller att filtrera vätskan genom granulerat aktivt kol. Reningen bör äga rum i rumstemperatur och man bör undvika rening i köld med tanke på att det i värsta fall inte funkar alls.

Det krävs inte fullt så mycket och invecklad utrustning som det gör inom den traditionella vinindustrin för att brygga sitt eget vin. Det krävs en brygghink på ca 30 liter som har ett vattenlås placerat i gummit på hinklocket. Ur vattenlåset släpps den koldioxid som bildas under jäsningen ut. Är hinken för liten kommer det inte existera svängrum för det skum som kan bildas under de första dagarna av jäsningen. Och i en mindre hink kommer mäsken pysa ut igenom hinkens vattenlås.

I brygghinken sker förjäsningen. När man brygger vin hemma gör man vanligtvis en förjäsning före en lite längre jäsning. Varför jäsning? Den huvudsakliga anledningen är att få upp alkoholhalten.

Bra jäst påverkar bryggning mer än man kan förmoda. Gert Strand AB har vinjäst i sortimentetet som jäser oerhört rent. Den bidrar till en högre alkoholhalt än normalt tack vare att den består av näringsämnen och består av mindre socker vilket resulterar i snabbare jäsning.

Att det finns annorlunda sorters jäster beror på att en del är mer lämpade för fruktigare viner medan andra är mer lämpade för att uppnå en högre alkoholhalt. För att märka skillnader är ett bra förslag att testa varierande jäster till samma vinsats.

Vidare i processen krävs en ytterligare större hink som i detta sammanhang kallas för jäshink. Det ska nämligen förekomma en omtappning vilket äger rum med hjälp av en sughävert. Vinet tappas från ena hinken till den andra.

Det krävs därtill en oechslemätare som är till för att dosera sockerhalten i musten. Till den behövs ett mätglas så stort att oechslemätare får utrymme. En lagom storlek brukar vara 100 ml. Stundvis ger varierande extraktämnen från frukter och bär utslag på flytvikten, vilket man får beakta när man mäter sockerhalten. En provtagning med oechslemätaren förutsätter att man mäter upp cirka tre deciliter vin i ett litermått för att sedan fylla upp mätglaset till 100 ml där oechslemätaren sänks ner för att läsa av värdet. För noggrant in samtliga uppgifter i en bryggjournal för att lättare kunna följa processen.

När vinet jäser kan det förekomma besvärande mycket kolsyra som påverkar mätvärdet negativt. För mycket kolsyra innebär oftast inkorrekt densitet på provet. Då kan man vispa lite i litermåttet och på så vis få bort den största mängden av kolsyran.Övriga faktorer som påverkar densiteten är rester av frukter eller bär. Om samtliga förutsättningar är uppfyllda kommer några månaders lagring resultera i ett gott vin fritt från konstiga bismaker

När man använt hinkar och kärl ska de sköljas ut noga, och det ultimata är att nyttja rengöringsmedel som är oparfymerade. På så sätt riskerar man inte att dofter sitter kvar till kommande bryggning. Lägg skopor, mätglas, oechslemätaren m.m. på ett fat när vinet ska provsmakas. Placera locket till hinken rättvänd på en skål så att föroreningar inte når den sida som befinner sig inåt i hinken.