Erytritol

Kolhydratämnet erytritol finns naturligt i bland annat meloner, päron och druvor. Det är baserat på en sockeralkohol som finns naturligt vars kemiska struktur har likheter med både socker samt alkohol. Erytritol är en 4-karbon linjär sockeralkohol, vars kemiska formel är C4H10O4. Ämnet blev godkänt av EU 2006, men fanns tidigare i Japan och USA från 1990 respektive 1997.

Erytritol skiljer sig från kolhydrater som exempelvis socker eller stärkelse. Det tas nämligen inte upp som energi i kroppen och utsöndras outnyttjat genom urinen. Erytritol är därför lämpligt för den som vill äta en lågkolhydratkost och undgå de onödiga kolhydraterna.

Erytritol produceras genom att jäsa druvsocker. Genom att tillägga vissa bakterier till druvsockret så sker omvandlingen till erytritol. Processen är fullt naturlig.

Därutöver innehåller inte erytritol en enda kalori, vilket är utmärkt i jämförelse med vanligt socker som består av 400 kalorier per 100g. sötningsmedel sukralos acesulfam-k

Kristallerna som utgör Erytritol smälter på tungan vilket brukar ge en upplevelse av att tungan kan kännas kall. Det är dock en helt riskfri effekt som påminner om liknande kylande effekt som Xylitol och mentol äger.

Intag av erytritol medför inte blodsockerstigning och påverkar inte heller insulinsekretionen. Följaktligen passar erytritol enastående för diabetiker.

En uppenbar fördel med erytritol är att kroppen behandlar ämnet på annat sätt än andra sockeralkoholer. Med tanke på att erytritol är bland den minsta sockeralkoholen som det finns vetskap om så tas den upp till ca 90 % i tunntarmen och sköljs ut oförändrad.

Med tanke på att andra sockeralkoholer är större blir de endast partiellt absorberade i tunntarmen. Därför transporteras partiklar vidare till tjocktarmen och bryts ner av bakterier som producerar gaser och fettsyror, vilket kan leda till lös mage.

I enlighet med EUs bestämmelser så får dock ingen form av sockeralkohol förekomma i dryck eftersom det finns en ökad risk att få i sig större mängder socker genom att dricka. Trots att Erytritol är oproblematiskt ur det avseendet så tvingas ämnet innefatta samma lagstiftning.

Erytritol bör ej intas 3 år efter produktion ifall man utgår från bäst före-datum-rutinerna, men egentligen har erytritol obegränsad hållbarhet i likhet med vanligt socker.

Erytritol säljs under åtskilliga varierande varumärken. Bland annat som Strösöt via Gert Strand AB. Produkten är förpackad på burk som består av 500 gram. Strösöt passar utmärkt för bakning. Det ser ut som socker och ersätter socker i både sötma och dosering. Erytritol skadar ej tänderna och fungerar därtill som en antioxiant.

Erytritol

Erytritol – ett naturligt kolhydratämne

Det naturliga kolhydratämnet erytritol finns i bland annat druvor, päron samt meloner. Ämnet har skiljande egenskaper från kolhydrater såsom stärkelse eller socker, eftersom det inte tas upp som energi i kroppen. Det utsöndras således outnyttjat via urinen. Det är via jäsning av druvor som erytritol produceras. När man tillsätter bakterier till druvsockret så sker omvandling och det blir erytritol, enligt en fullständigt naturlig process.

Ämnet är bra lämpat åt den som önskar förtära en lågkolhydratkost och undkomma onödiga kolhydrater. Erytritol skadar inte tänderna och funkar därjämte som en antioxiant. Ämnet innehåller inga kalorier medans typiskt socker innehåller 400 kalorier per 100g.

Erytritol är baserat på en sockeralkohol som har kemisk uppbyggnad som liknar både socker samt alkohol. Det är en 4-karbon linjär sockeralkohol med den kemiska formeln C4H10O4. Trots att ämnet funnits i Japan och USA från 1990 respektive 1997 så blev det godkänt av EU först 2006.

Erytritol äger likheter med kristaller till sin utformning. Dessa kristaller smälter på tungan vilket tenderar att leda till upplevelsen att tungan känns kall. Men det är ingen som helst riskabel effekt och den påminner en del om samma kylande verkan som xylitol och mentol har.

Erytritol är särskilt lämpat för diabetiker. Det är nämligen så att det inte medför blodsockerstigning och lämnar insulinsekretionen oberörd.

Kroppen bearbetar erytritol annorlunda än övriga sockeralkoholer. Med tanke på att erytritol veterligen är bland den minsta sockeralkoholen så tas den p.g.a. sin omfattning upp till ca 90 % i tunntarmen och sköljs ut intakt. De sockeralkoholer som är större än erytritol blir bara partiellt absorberade i tunntarmen, och partiklar transporteras vidare åt tjocktarmen där de bryts ned av bakterier som bildar gaser samt fettsyror. Det resulterar i vad man i vanligt tal kallar för lös mage.

En egendomlig omständighet kring erytritol är att ämnet inte får förekomma i dryck. Det baseras på EUs bestämmelser att ingen form av sockeralkohol får förekomma i dryck därför att risken att få i sig större mängder socker genom dryck är utökad. Dessvärre faller erytritol inom samma lagstiftning.

Ifall man följer föreliggande bäst-före-rutiner som råder inom livsmedelsproduktion så bör inte erytritol intas 3 år efter produktion, men faktum är att erytritol har en obegränsad hållbarhet i likhet med vanligt socker.

Det finns skilda varumärken som består av erytritol Finns här. Genom Gert Strand AB har fabrikatet Strösöt lanserats innehållandes ämnet. Produkten säljs på burk som består av 500 gram. För den som gillar bakning är strösöt perfekt. Alla godsaker som man tycker om att stoppa i sig kan helt plötsligt bli nyttigare men med samma goda smak. Strösöt ser både ut som socker samt ersätter det vad gäller både sötma samt dosering.

Byt ut sockret till erytritol

I druvor, päron, meloner och övriga bär och frukter finns det naturliga kolhydratämnet erytritol. Ämnet har skiljande egenskaper från kolhydrater som stärkelse eller socker, eftersom det inte tas upp som energi i kroppen. Det utsöndras sålunda outnyttjat genom urinen. Det är genom jäsning av druvor som erytritol produceras. När man tillsätter bakterier åt druvsockret så sker förvandling och det blir erytritol, enligt en till fullo okonstlad procedur.

Erytritol är bra lämpat åt den som önskar äta en lågkolhydratkost och undkomma onödiga kolhydrater. Erytritol skadar inte tänderna och funkar därtill som en antioxiant. Ämnet består av inga kalorier medans typiskt socker innehåller 400 kalorier per 100g.

Erytritol är baserat på en sockeralkohol med kemisk uppbyggnad som liknar både socker samt alkohol. Det är en 4-karbon linjär sockeralkohol med den kemiska formeln C4H10O4. Trots att ämnet funnits i Japan samt USA från 1990 respektive 1997 så blev det godkänt av EU först 2006.

Erytritol äger likheter med kristaller till sin utformning. Dessa kristaller smälter på tungan vilket tenderar att ge upplevelsen att tungan känns kall. Men det är ingen som helst riskfull effekt och den påminner en del om samma kylande effekt som xylitol och mentol har.

Erytritol är i synnerhet lämpat åt diabetiker. Det är nämligen så att det inte medför blodsockerstigning och lämnar insulinsekretionen oberörd.

Kroppen bearbetar erytritol annorlunda än övriga sockeralkoholer. Med tanke på att erytritol veterligen är bland den minsta sockeralkoholen så tas den p.g.a. sin storlek upp till ca 90 % i tunntarmen och sköljs ut oförändrad. De sockeralkoholer som är större än erytritol blir enbart delvis absorberade i tunntarmen, och partiklar transporteras vidare åt tjocktarmen där de bryts ner av bakterier som bildar gaser samt fettsyror. Det resulterar i vad man i vanligt tal kallar för lös mage. sötningsmedel och lchf

En egendomlig omständighet runt erytritol är att ämnet ej tillåts förekomma i dryck. Det baseras på EUs bestämmelser att ingen typ av sockeralkohol får förekomma i dryck med tanke på att risken att få i sig större mängder socker genom dryck är ökad. Tyvärr faller erytritol inom samma lagstiftning.

Ifall man följer rådande bäst-före-rutiner som råder inom livsmedelsproduktion så bör inte erytritol intas 3 år efter framställande, men faktum är att erytritol har en obegränsad hållbarhet i likhet med vanligt socker.

Det finns olika varumärken som innehåller erytritol. Genom Gert Strand AB har fabrikatet Strösöt lanserats innehållandes ämnet. Produkten säljs på burk som består av 500 gram. För den som tycker om bakning är strösöt utmärkt. Samtliga godsaker som man uppskattar att stoppa i sig kan helt plötsligt bli nyttigare fast med samma goda smak. Strösöt ser både ut som socker och ersätter det vad gäller både sötma och dosering.

Erytritol

Erytritol istället för socker

Gert Strand AB säljer erytritol i form av strösöt. Det är en produkt som passar alldeles ypperligt för bakning men är överlag ett bra substitut för socker. Ha strösöt över flingorna eller varför inte ha strösöt i te alternativt kaffe.

Produkten finns tillgänglig på burk som innehåller 500 gram. Det ser ut som socker och ersätter socker i både sötma och dosering. Några av fördelarna är att det funkar som en antioxiant och skadar dessutom inte tänderna. Intag av erytritol medför inte blodsockerstigning och påverkar inte heller insulinsekretionen. Därför passar det ypperligt åt diabetiker.

Det räknas som ett kolhydratämne och finns i bland annat druvor, meloner samt päron så finns erytritol naturligt. Mer specifikt är erytritol en 4-karbonlinjär sockeralkohol. Den kemiska strukturen har likheter med både socker samt alkohol. 2006 blev ämnet godkänt av EU men tidigare har det funnits i Japan från 1990 och i USA från 1997. Den kemiska formeln för erytritol är C4H10O4..

Dock avviker erytritol från kolhydrater som till exempel stärkelse och socker med tanke på att det inte tas upp som energi i kroppen och utsöndras outnyttjat via urinen. De som alltså strävar efter att äta en lågkolhydratkost har möjlighet att undfly onödiga kolhydrater genom att intaga erytritol.

Kroppen behandlar därutöver ämnet på annat sätt än andra sockeralkoholer. Erytritol tas upp till ca 90 % i tunntarmen och sköljs ut oförändrad. Det beror på att det är bland den minsta sockeralkoholen som finns. De större sockeralkoholerna blir endast delvis absorberade i tunntarmen. Det är en av orsakerna till att man kan bli lös i magen. När inte tunntarmen kan hantera all mängd sockeralkohol så slussas nämligen partiklar vidare till tjocktarmen och bryts ner av bakterier som producerar gaser och fettsyror.

För att framställa erytritol Sötmedel behöver druvsocker jäsa. En del bakterier tillförs och omvandlingen är sedan igång. Erytritol består inte av en enda kalori. Det kan jämföras mot socker som innehåller hela 400 kalorier per 100 gram.

Det finns en kylande effekt för tungan som både Xylitol och mentol brukar bringa. Erytritol har samma kylande effekt. Det beror på att de kristaller som ämnet utgörs av smälter på tungan. Effekten är helt å hållet ofarlig.

Ingen form av sockeralkohol får finnas i dryck enligt EUs bestämmelser. Att dricka exempelvis läskedryck ses som att det bidrar till en ökad risk att få i sig stora och ohälsosamma mängder socker. Dock är ju erytritol oproblematiskt men ändå följer förbud av erytritol i dryck under samma bestämmelser.

3 år efter framställande ska inte vissa produkter förtäras enligt bäst-före-datum-rutiner. Men till skillnad från till exempel vanligt socker så har erytritol obegränsad hållbarhet.

Erytritol – ett utmärkt substitut åt socker

Gert Strand AB säljer erytritol i form av strösöt. Det är en produkt som passar helt utmärkt för bakning men är överlag ett enastående substitut för socker. Ha strösöt över flingorna eller varför inte ha strösöt i te alternativt kaffe.

Erytritol finns tillgänglig på burk (det finns sämre kvalitet i påsar också) som innehåller 500 gram och även som 1,7 kg. Det ser ut som socker och ersätter socker i både sötma och dosering. Några av fördelarna är att det fungerar som en antioxiant och skadar till på köpet inte tänderna. Intag av erytritol medför inte blodsockerstigning och påverkar inte heller insulinsekretionen. Därför passar det perfekt åt diabetiker.

Det räknas som ett kolhydratämne och finns i bland annat druvor, meloner och päron så finns erytritol naturligt. Mer specifikt är erytritol en 4-karbonlinjär sockeralkohol. Den kemiska strukturen har likheter med både socker och alkohol. 2006 blev ämnet godkänt av EU men tidigare har det funnits i Japan från 1990 och i USA från 1997. Den kemiska formeln för erytritol är C4H10O4.. sötningsmedel bra eller dåligt

Dock avviker erytritol från kolhydrater såsom till exempel stärkelse och socker eftersom det inte tas upp som energi i kroppen och utsöndras outnyttjat genom urinen. De som alltså strävar efter att intaga en lågkolhydratkost har möjlighet att undvika onödiga kolhydrater genom att intaga erytritol.

Kroppen behandlar dessutom ämnet på annat sätt än andra sockeralkoholer. Erytritol tas upp till ca 90 % i tunntarmen och sköljs ut oförändrad. Det beror på att det är bland den minsta sockeralkoholen som finns. De större sockeralkoholerna blir enbart delvis absorberade i tunntarmen. Det är en av orsakerna till att man kan bli lös i magen. När inte tunntarmen kan bruka all mängd sockeralkohol så slussas nämligen partiklar vidare till tjocktarmen och bryts ner av bakterier som producerar gaser samt fettsyror.

För att framställa erytritol behöver druvsocker jäsa. Vissa bakterier tillförs och omvandlingen är sedan igång. Erytritol består inte av en enda kalori. Det kan jämföras mot socker som innehåller hela 400 kalorier per 100 gram.

Det finns en kylande effekt för tungan som både Xylitol och mentol brukar medföra. Erytritol har samma kylande effekt. Det beror på att de kristaller som ämnet utgörs av smälter på tungan. Effekten är helt å hållet ofarlig.

Ingen form av sockeralkohol får förekomma i dryck enligt EUs bestämmelser. Att dricka till exempel läskedryck ses som att det bidrar till en ökad risk att få i sig stora och ohälsosamma mängder socker. Dock är ju erytritol oproblematiskt men ändå följer förbud av erytritol i dryck under samma bestämmelser.

3 år efter framställande bör inte vissa produkter förtäras enligt bäst-före-datum-rutiner. Men till skillnad från till exempel vanligt socker så har erytritol obegränsad hållbarhet.

Erytritol

Erytritol

Erytritol är ett kolhydratämne som finns naturligt i bland annat druvor, päron samt meloner. Det är baserat på en sockeralkohol som finns naturligt vars kemiska struktur har likheter med både socker och alkohol. Erytritol är en 4-karbon linjär sockeralkohol, vars kemiska formel är C4H10O4. Ämnet blev godkänt av EU 2006, men fanns tidigare i Japan och USA från 1990 respektive 1997.

Erytritol skiljer sig från kolhydrater som till exempel socker eller stärkelse. Det tas nämligen inte upp som energi i kroppen och utsöndras outnyttjat genom urinen. Erytritol är för den skull passande för den som vill inta en lågkolhydratkost och slippa de onödiga kolhydraterna.

Erytritol framställs genom att jäsa druvsocker. Genom att addera vissa bakterier till druvsockret så sker omvandlingen till erytritol. Processen är helt okonstlad.

Därjämte innehåller inte erytritol en enda kalori, vilket är utomordentligt gentemot vanligt socker som består av 400 kalorier per 100g.

Kristallerna som utgör Erytritol smälter på tungan vilket brukar ge en upplevelse av att tungan kan kännas kylslagen. Det är dock en helt ofarlig verkan som påminner om liknande kylande effekt som Xylitol och mentol har.

Intag av erytritol innebär inte blodsockerstigning och påverkar inte heller insulinsekretionen. För den skull passar erytritol utmärkt åt diabetiker.

En klar fördel med erytritol Finns här är att kroppen behandlar ämnet annorlunda än andra sockeralkoholer. Med tanke på att erytritol är bland den minsta sockeralkoholen som det finns vetskap om så tas den upp till ca 90 % i tunntarmen och sköljs ut oförändrad.

Eftersom andra sockeralkoholer är större blir de blott partiellt absorberade i tunntarmen. Därför transporteras partiklar vidare till tjocktarmen och bryts ned av bakterier som producerar gaser och fettsyror, vilket kan medföra lös mage.

Enligt EUs bestämmelser så får dock ingen form av sockeralkohol finnas i förfriskning eftersom det finns en ökad risk att få i sig större mängder socker genom att dricka. Trots att Erytritol är oproblematiskt ur det avseendet så tvingas ämnet innefatta samma lagstiftning.

Erytritol bör ej intas 3 år efter produktion om man utgår från bäst före-datum-rutinerna, men i själva verket har erytritol obegränsad hållbarhet i likhet med vanligt socker.

Erytritol säljs under flertal varierande varumärken. Bland annat som Strösöt genom Gert Strand AB. Produkten är förpackad på burk som består av 500 gram. Strösöt passar utmärkt för bakning. Det ser ut som socker och ersätter socker i både sötma samt dosering. Erytritol skadar ej tänderna och funkar därjämte som en antioxiant.