Passiv rökning måste uppmärksammas ytterligare!

Idag vet vi att det är ohälsosamt med passiv rökning. Att andas in rök från andra kallas passiv rökning och är dödligt. Då det leder till att många nära och kära dör tycker många att det är otäckt.

ecigaretter

Man kan råka ut för passiv rökning även utomhus. Man måste verkligen se upp. Man kan också skadas av rökning i tredje hand.

Även om man inte tänker på det kan röken föras vidare till andra via kläderna. Det är så röken når även små barn. Man kan fråga sig om det ens bör vara lagligt att röka på allmän plats.

Många undrar om e cigg är farligt för andra

Passiv rökning kan förhindras med e-cigg. De som undrar om e cigg ÄR farligt måste inse att det inte är som vanlig rökning. El-ciggen leder inte till någon passiv rökning. Det finns god anledning till att betänka hur man kan komma runt passiv rökning inomhus och utomhus med den här typen av cigaretter.

Tänk på din omgivning det är viktigt

Många rökare bryr sig inte om effekterna av passiv rökning. Rökare menar ibland att andra är för känsliga. Man kan bara skaka på huvudet och hoppas att någon kommer att introducera elciggen för dessa personer så att de kan fortsätta med en bättre hobby.

Alla kan behandla varandra bättre. Numera så vet vi att även parfym och starka kroppsvårdsprodukter kan leda till irritation för andra människor. e juice butik
Om man bara använder sitt sunda förnuft så brukar det gå bra. Det gäller också dem som äger butiker.

För att bekämpa passiv rökning måste man ha hela området fritt. Det är ju ändå så att andra blir drabbade i så fall. Men även parfymallergiker och andra känsliga bör prioriteras mera.

Stämmer det att e cigarett är farligt?

Det har kommit en del nyheter om att elciggen skulle vara åtminstone lika farliga som vanliga cigaretter men faktum är att det här inte stämmer. Även om man kan säga att det finns ingredienser i ångan som man andas in med el cigg som inte är så hälsosamma så kan man aldrig jämföra detta med vad som finns i vanlig tobaksrök. Det är inte klarlagt om man får i sig en ökad mängd av formaldehyd med dessa cigg.

Men är e cigg farligt? Mycket av de hälsorisker som har med cigaretterna att göra kan inte kopplas till innehållet. Faran med el-cigaretterna uppstår först om man övergår från just e-cigg till vanliga cigaretter. Det ska dock sägas att detta bara är en teori.

billiga

Är e cigarett farligt på så vis att man kan bli krasslig av cigaretterna?

Det är bara naturligt om man undrar om el-cigaretterna är farliga eftersom de innehåller en viss mängd av det cancerframkallande ämnet formaldehyd. Det finns inga vetenskapliga belägg för detta. Trots detta är det många så kallade intresseorganisationer som vill övertyga oss om motsatsen.

Känner du dig osäker? Ta reda på mer information om el cigg innan du börjar använda dem. Läs gärna undersökningar om el-cigaretterna men ta reda på hur undersökningarna har gjorts. Det är också viktigt att komma ihåg att vissa el-cigaretter innehåller nikotin medan andra inte gör det. Ångar man utan nikotin finns det inget beroende rapporterat. e cigaretter fakta

Något som kan vara intressant att notera är att man har sett i USA att samtidigt som fler unga börja ånga så sjunker antalet rökare av tobakscigaretter i samma åldrar. Man verkar med andra ord röka mindre med e-cigaretten. Med en e-cigg får du inte ens i dig en bråkdel av de skadliga ämnena som en vanlig cigarett ger.

El cigg eller tobak det är frågan

inte farligt. Man stör ingen annan och blir inte sjuk av ciggen som enbart ger ånga som är fri från så många av de tunga gifterna som finns i vanliga cigaretter. Det är inget att fundera på.

Om man ska röka så ska man röka ecigg, så enkelt är det! En annan stor fördel är att el-cigaretten är billigare. Det kan inte bli bättre, de är billiga i drift och du får bättre hälsa.