Passiv rökning måste uppmärksammas ytterligare!

Idag vet vi att det är ohälsosamt med passiv rökning. Att andas in rök från andra kallas passiv rökning och är dödligt. Då det leder till att många nära och kära dör tycker många att det är otäckt.

ecigaretter

Man kan råka ut för passiv rökning även utomhus. Man måste verkligen se upp. Man kan också skadas av rökning i tredje hand.

Även om man inte tänker på det kan röken föras vidare till andra via kläderna. Det är så röken når även små barn. Man kan fråga sig om det ens bör vara lagligt att röka på allmän plats.

Många undrar om e cigg är farligt för andra

Passiv rökning kan förhindras med e-cigg. De som undrar om e cigg ÄR farligt måste inse att det inte är som vanlig rökning. El-ciggen leder inte till någon passiv rökning. Det finns god anledning till att betänka hur man kan komma runt passiv rökning inomhus och utomhus med den här typen av cigaretter.

Tänk på din omgivning det är viktigt

Många rökare bryr sig inte om effekterna av passiv rökning. Rökare menar ibland att andra är för känsliga. Man kan bara skaka på huvudet och hoppas att någon kommer att introducera elciggen för dessa personer så att de kan fortsätta med en bättre hobby.

Alla kan behandla varandra bättre. Numera så vet vi att även parfym och starka kroppsvårdsprodukter kan leda till irritation för andra människor. e juice butik
Om man bara använder sitt sunda förnuft så brukar det gå bra. Det gäller också dem som äger butiker.

För att bekämpa passiv rökning måste man ha hela området fritt. Det är ju ändå så att andra blir drabbade i så fall. Men även parfymallergiker och andra känsliga bör prioriteras mera.