Stämmer det att e cigarett är farligt?

Det har kommit en del nyheter om att elciggen skulle vara åtminstone lika farliga som vanliga cigaretter men faktum är att det här inte stämmer. Även om man kan säga att det finns ingredienser i ångan som man andas in med el cigg som inte är så hälsosamma så kan man aldrig jämföra detta med vad som finns i vanlig tobaksrök. Det är inte klarlagt om man får i sig en ökad mängd av formaldehyd med dessa cigg.

Men är e cigg farligt? Mycket av de hälsorisker som har med cigaretterna att göra kan inte kopplas till innehållet. Faran med el-cigaretterna uppstår först om man övergår från just e-cigg till vanliga cigaretter. Det ska dock sägas att detta bara är en teori.

billiga

Är e cigarett farligt på så vis att man kan bli krasslig av cigaretterna?

Det är bara naturligt om man undrar om el-cigaretterna är farliga eftersom de innehåller en viss mängd av det cancerframkallande ämnet formaldehyd. Det finns inga vetenskapliga belägg för detta. Trots detta är det många så kallade intresseorganisationer som vill övertyga oss om motsatsen.

Känner du dig osäker? Ta reda på mer information om el cigg innan du börjar använda dem. Läs gärna undersökningar om el-cigaretterna men ta reda på hur undersökningarna har gjorts. Det är också viktigt att komma ihåg att vissa el-cigaretter innehåller nikotin medan andra inte gör det. Ångar man utan nikotin finns det inget beroende rapporterat. e cigaretter fakta

Något som kan vara intressant att notera är att man har sett i USA att samtidigt som fler unga börja ånga så sjunker antalet rökare av tobakscigaretter i samma åldrar. Man verkar med andra ord röka mindre med e-cigaretten. Med en e-cigg får du inte ens i dig en bråkdel av de skadliga ämnena som en vanlig cigarett ger.

El cigg eller tobak det är frågan

inte farligt. Man stör ingen annan och blir inte sjuk av ciggen som enbart ger ånga som är fri från så många av de tunga gifterna som finns i vanliga cigaretter. Det är inget att fundera på.

Om man ska röka så ska man röka ecigg, så enkelt är det! En annan stor fördel är att el-cigaretten är billigare. Det kan inte bli bättre, de är billiga i drift och du får bättre hälsa.