Upplev processen att brygga eget vin

Med tiden har förutsättningarna för hemmabryggning av vin blivit bättre tack vare att vinsatser samt redskap blivit bättre. Den som önskar framställa smakligt vin utan att behöva tänka på vilka specifika ingredienser som krävs kan med fördel köpa färdiga vinsatser. Det finns en hel uppsjö av vinsatser på marknaden och antalet växer. Gert Strand AB är en etablerad återförsäljare av produkter som har med vinframställning att göra. Företaget säljer varierande vinsatser med olika smakuppsättningar.

Följer man bara noga de instruktioner som medföljer vinsatserna så är det svårt att misslyckas med sitt vin. Men den som är aningen mer rutinerad och har bryggt vin själv förr kan experimentera lite mer. Att tillverka vin på egna bär och frukter brukar vara någonting som många föredrar trots att riktigt vin minsann ska innefatta vindruvor enligt EUs definitioner.

Bär kan plockas långt innan de ska användas. Se bara till att lagra de dunkelt och svalt. Som ett första led i vinprocessen så ska bärsaften pressas ur och blandas med förslagsvis 10 liter vatten. Det är väldigt relevant att vattnet är ordentligt rent. Gert Strand AB saluför aktivt kol som är ypperligt för att rena vatten. Det är effektivt att filtrera vattnet via granulerat aktivt kol eller att använda pulverkol för att slamma upp det. Reningen ska ske i rumstemperatur. Kolets kvalitet avgör rengöringsförmågan. Några av dessa kvalitetsaspekter är kolets porstruktur samt dess yta i kvadratmeter per gram.

När bären är pressade har det bildats en vinmust som ska föras över till en jäshink i en process som kallas förjäsning. Den ska ha ett vattenlås med position intill gummit på hinklocket. Det brukar nämligen bildas skum de första dagarna av jäsningen och ifall hinken inte är tillräckligt omfattande så kommer mäsk pysa ut genom vattenlåset.

Efter förjäsningen ska vinet tappas om. För det krävs en rymligare jäshink, och för att förenkla tappningen från en hink till en annan så är det en bra idé att använda en så kallad sughävert. En annan viktig utrustning är en oechslemätare som används för att mäta upp sockerhalten i musten. Ett mätglas som rymmer 100 ml, stort nog att oechslemätaren ryms, är ett enastående hjälpmedel som underlättar bryggningen.

När man mäter med hjälp av oechslemätaren ska man ha i åtanke att det inte endast är sockerhalten som ger utslag på flytvikten. Det beror på att varierande bär och frukter innehåller olika mängder extraktämnen som påverkar utslaget.

Glöm inte att ta prover av vinet under hela processens gång. Det är nödvändigt för att manövrera bryggningen åt rätt riktning. Mät upp ca tre deciliter vin i ett litermått och ta därefter mätglaset till hjälp och fyll upp 100 ml för att därefter sänka ned oechslemätaren och läsa av värdet. Tips: Kampanjer just nu på hembryggning.se!

Det är värt för ordningens och processens skull att utförligt föra in mätuppgifter i en ingående bryggjournal. Genom att följa utvecklingen på det sättet så reducerar man risken markant att i slutändan bli förvånad över vinets smak. Var noga med att även smaka av vinet och låt det skänka smak länge i munnen.

I jäskärlet får vinet stå i drygt 2-4 veckor, beroende på vilken jäst som använts m.m. En del tappar om vinet och filtrerar det ännu en gång när jäsningen är klar.