Röj undan mossan med hjälp av en ejektorflaska

Det är bara i sagoböcker som mossan är bedårande att se på, ja och så kanhända djupt inne i skogen där den breder ut sig som ett lent täcke över sten samt häll. Men i trädgården så blir man inte glad av att se den här grönbruna växten, och man behöver ett bra medel mot mossa och en ejektorflaska för att bli av med den.

spridarmunstycke

Med Mossa GTI så får man en färdigblandad lösning av 288 gram järnsulfat och resten vatten upp till en liter, som man kan spraya ut ovan gräs och gångar i trädgården. Medlet kommer att döda mossan och skänka gräset en chans till att få överhanden. Har man endast en vanlig trädgårdsslang, bra skor och lite tålamod så är detta ett korrekt bra sätt att får bort mossan på.

Så använder du en ejektorflaska för att få bort mossan på gräset

Man kan säga ett en ejektordunk fungerar lite som en trädgårdsspruta. Man kopplar den vanliga slangen till dunken som har ett handtag med vilket man kan kontrollera vattenspridningen. Detta är effektivare än en spridarramp eftersom man med ejektorflaskan hela tiden får nytt vatten från slangen. Mer information: På denna sajten.

Dunken har en roll som gör att blandningen händer automatiskt och det är mycket praktiskt. Det är bara att koppla till slangen och därefter ge sig ut på promenad över gräset med tryckspruta för att spraya med lösningen.

Då det finns mossa på taket så kan man köra med tak GTI

Det finns också tak GTI som är till för taket. Här får man likadan sort av ejektordunk och en Mossa GTI (utan järnsulfat som skulle färga taket) som är särskilt till för det som växer däruppe. Men då man ska behandla taket så jobbar man en aning avvikande.

För det första så bör man raspa dän den mossa som man ser på taket med en skrapa. Därnäst kan man skölja med vatten för att få dän otyglade bitar. Det hela samlas i hängrännan som man får feja före man fortsätter arbetet.

När taket har skrapats rent med skrapa så kan man behandla med Tak GTI som kommer att döda den mossa som fortfarande finns kvar. Man lämnar det hela på taket och kan därpå se fram emot att det förblir mossfritt.

Spara hela tiden den tomma ejektorflaskan alternativt ejektordunken. Den är dyr och kan återanvändas. Mixa själv järnsulfat, 288 gram järnsulfat till en liter blandning.15 kg järnsulfat kostar mindre än en Mossa GTI. För tak kan man fylla på med Bensaltensid (Bensalkonklorid) alternativt Fulstopp.

Det finns tomma ejektorflaskor att inhandla, sök på spridardunk, blandningsdunk, ejektorblandare, ejektor, ejektormunstycke på webben.

På allt-fraktfritt.se finns både tom ejektordunk, smart dunk, spridningsdunk, järnsulfat, Fulstopp, Bensaltensid med mera. Allt-fraktfritt.se har också egna varianter på Tak GTI, Mossa GTI med flera under egna namn.

Då är billigare för man beställer genast från tillverkaren. Vanligtvis är det därtill bättre (starkare blandning) då företaget har råd att kosta på sig då man säljer direkt till användare utan mellanhänder. Dessutom är det så att ifall en ejektordunk får för lågt vattentryck blir inte blandningen tillräckligt hållbar. Har man då lite starkare blandning så funkar det ändå = ytterligare nöjda kunder för allt-fraktfritt.

Gör det själv eller få kunnig hjälp

Tanken med ejektorflaskor och dunkar med färdigt mossmedel är att man ska klara av genomföra arbetet själv. Att hantera ett tak kan ta några timmar och det är klart att man måste se till att ha essentiell skyddsutrustning såsom skyddsglasögon, handskar och bra skor. För Takbehandling ständigt ett munskydd, takmedlen har bensalkonklorid som verksam ingrediens och den är kraftfull störande i halsen och gör blad på växter vita (plasta över vid behov).

Man kan ju även få hjälp av familj samt vänner men stundtals kan det vara enklare att göra alltsammans själv. Det går ju också att hyra in professionell hjälp men då kommer det att kosta bra mycket mer än när man själv handlar mossa GTI och tar hand om spridningen på egen hand.

Man får helt enkelt avgöra hur mycket tid och pengar man vill lägga på projektet. Mossan måste dän så det gäller att hitta den smidigaste vägen till en mossfri trädgård samt ett mossfritt tak.