Röj undan mossan med hjälp av en ejektorflaska

Det är bara i sagoböcker som mossan är bedårande att se på, ja och så kanhända djupt inne i skogen där den breder ut sig som ett lent täcke över sten samt häll. Men i trädgården så blir man inte glad av att se den här grönbruna växten, och man behöver ett bra medel mot mossa och en ejektorflaska för att bli av med den.

spridarmunstycke

Med Mossa GTI så får man en färdigblandad lösning av 288 gram järnsulfat och resten vatten upp till en liter, som man kan spraya ut ovan gräs och gångar i trädgården. Medlet kommer att döda mossan och skänka gräset en chans till att få överhanden. Har man endast en vanlig trädgårdsslang, bra skor och lite tålamod så är detta ett korrekt bra sätt att får bort mossan på.

Så använder du en ejektorflaska för att få bort mossan på gräset

Man kan säga ett en ejektordunk fungerar lite som en trädgårdsspruta. Man kopplar den vanliga slangen till dunken som har ett handtag med vilket man kan kontrollera vattenspridningen. Detta är effektivare än en spridarramp eftersom man med ejektorflaskan hela tiden får nytt vatten från slangen. Mer information: På denna sajten.

Dunken har en roll som gör att blandningen händer automatiskt och det är mycket praktiskt. Det är bara att koppla till slangen och därefter ge sig ut på promenad över gräset med tryckspruta för att spraya med lösningen.

Då det finns mossa på taket så kan man köra med tak GTI

Det finns också tak GTI som är till för taket. Här får man likadan sort av ejektordunk och en Mossa GTI (utan järnsulfat som skulle färga taket) som är särskilt till för det som växer däruppe. Men då man ska behandla taket så jobbar man en aning avvikande.

För det första så bör man raspa dän den mossa som man ser på taket med en skrapa. Därnäst kan man skölja med vatten för att få dän otyglade bitar. Det hela samlas i hängrännan som man får feja före man fortsätter arbetet.

När taket har skrapats rent med skrapa så kan man behandla med Tak GTI som kommer att döda den mossa som fortfarande finns kvar. Man lämnar det hela på taket och kan därpå se fram emot att det förblir mossfritt.

Spara hela tiden den tomma ejektorflaskan alternativt ejektordunken. Den är dyr och kan återanvändas. Mixa själv järnsulfat, 288 gram järnsulfat till en liter blandning.15 kg järnsulfat kostar mindre än en Mossa GTI. För tak kan man fylla på med Bensaltensid (Bensalkonklorid) alternativt Fulstopp.

Det finns tomma ejektorflaskor att inhandla, sök på spridardunk, blandningsdunk, ejektorblandare, ejektor, ejektormunstycke på webben.

På allt-fraktfritt.se finns både tom ejektordunk, smart dunk, spridningsdunk, järnsulfat, Fulstopp, Bensaltensid med mera. Allt-fraktfritt.se har också egna varianter på Tak GTI, Mossa GTI med flera under egna namn.

Då är billigare för man beställer genast från tillverkaren. Vanligtvis är det därtill bättre (starkare blandning) då företaget har råd att kosta på sig då man säljer direkt till användare utan mellanhänder. Dessutom är det så att ifall en ejektordunk får för lågt vattentryck blir inte blandningen tillräckligt hållbar. Har man då lite starkare blandning så funkar det ändå = ytterligare nöjda kunder för allt-fraktfritt.

Gör det själv eller få kunnig hjälp

Tanken med ejektorflaskor och dunkar med färdigt mossmedel är att man ska klara av genomföra arbetet själv. Att hantera ett tak kan ta några timmar och det är klart att man måste se till att ha essentiell skyddsutrustning såsom skyddsglasögon, handskar och bra skor. För Takbehandling ständigt ett munskydd, takmedlen har bensalkonklorid som verksam ingrediens och den är kraftfull störande i halsen och gör blad på växter vita (plasta över vid behov).

Man kan ju även få hjälp av familj samt vänner men stundtals kan det vara enklare att göra alltsammans själv. Det går ju också att hyra in professionell hjälp men då kommer det att kosta bra mycket mer än när man själv handlar mossa GTI och tar hand om spridningen på egen hand.

Man får helt enkelt avgöra hur mycket tid och pengar man vill lägga på projektet. Mossan måste dän så det gäller att hitta den smidigaste vägen till en mossfri trädgård samt ett mossfritt tak.

Behandla mossan på rätt sätt så försvinner den

Kan man få en gräsmatta som påminner om greenen på golfbanan? För flera så är ju golfbanans fina område synonymt med det perfekta gräset, men det kan tyckas vara en svår uppgift att få den mossbeklädda tomten att ändra skepnad då man inte kan så mycket om trädgårdsskötsel.

järnsulfat mossa

Med järnsulfat mossa inte står ut med så kan man någorlunda fort komma till bukt med mossproblemet, men det gäller att tillämpa på rätt sätt och att åstadkomma en del andra saker som kommer att gagna gräsmattans fortsatta utveckling.

Avverka mossa med järnsulfat mossa inte står ut med

Innan du börjar förbereda för att få dän mossan med järnvitriol så ska du tänka på att en vanlig villagräsmatta består av olika grässorter. Detta gör att man inte kan förvänta att få samma vackra gröna ton som på golfbanan.

Men du kan förvänta att få bort mossa om du använder dig av järnsulfat mossa inte gillar. Detta ämnet gillas heller inte av sniglar och det är ju en bonus för den som inte vill få hungriga mördarsniglar i trädgården.

Med järnsulfat på gräsmattan innan gödsling så kan du få undan mossan och du kan se fram emot en järnvitriol verkan som även skänker ett grönare gräs. Det här skulle ju kunna ge ett resultat som påminner mer om greenen vilket inte är så befängt.

Viktiga saker att tänka på vad gäller gräs på tomten

Det finns mer än mossa att fundera på då man vill få en grann gräsmatta. Visst är det bra att införskaffa en järnsulfat säck alternativt en behändigare dunk (allt sånt finns på allt-fraktfritt.se) som man kan förena till vattenslangen och duscha gräset med, men du skall likaså se till att bearbeta gräsmattan på korrekt sätt.

Klipp inte gräset för kort. Tänk på att ge åtminstone 4 centimeter så att rotsystemet som finns under förblir starkt. Det är likaså bra att nyttja ett naturligt gödselmedel efter behandlingen med järnvitriol. Man kan gödsla under våren samt sommaren, men när hösten kommer så ska järnsulfatbehandlingen icke följas av gödsling.

Vägen till den perfekta gräsmattan är inspirerande

Något som kan vara bra att vara medveten om är att man ganska snabbt kan komma in i rätt tänk vad gäller gräsmattan. Då du börjar eliminera mossa med järnsulfat så kommer du på ett naturligt sätt också vidtaga andra bitar som gödsling och måhända också mossa på stenplattor. Mer information: På den här sajten mossa på stenplattor.

Det här är något som skänker stor glädje och dessutom inspiration. Du behöver inte lära dig allting på en dag, med tiden så förstår du mer om vad som krävs för att hålla gräset snyggt. Börja blanda järnsulfat och vatten idag och lär dig mer om hur du kan hålla gräset fräscht med sand imorgon.

Det kan även vara förståndigt att avskilja uppgiften med andra i hushållet. Om du tar vårens behandling mot mossa så kan någon annan sköta sommarens bestyr. Ju fler vi är tillsammans ju gladare vi blir stämmer mycket bra även på gräsmattan så engagera hela familjen i kampen mot mossan!