Röj undan mossan med hjälp av en ejektorflaska

Det är bara i sagoböcker som mossan är bedårande att se på, ja och så kanhända djupt inne i skogen där den breder ut sig som ett lent täcke över sten samt häll. Men i trädgården så blir man inte glad av att se den här grönbruna växten, och man behöver ett bra medel mot mossa och en ejektorflaska för att bli av med den.

spridarmunstycke

Med Mossa GTI så får man en färdigblandad lösning av 288 gram järnsulfat och resten vatten upp till en liter, som man kan spraya ut ovan gräs och gångar i trädgården. Medlet kommer att döda mossan och skänka gräset en chans till att få överhanden. Har man endast en vanlig trädgårdsslang, bra skor och lite tålamod så är detta ett korrekt bra sätt att får bort mossan på.

Så använder du en ejektorflaska för att få bort mossan på gräset

Man kan säga ett en ejektordunk fungerar lite som en trädgårdsspruta. Man kopplar den vanliga slangen till dunken som har ett handtag med vilket man kan kontrollera vattenspridningen. Detta är effektivare än en spridarramp eftersom man med ejektorflaskan hela tiden får nytt vatten från slangen. Mer information: På denna sajten.

Dunken har en roll som gör att blandningen händer automatiskt och det är mycket praktiskt. Det är bara att koppla till slangen och därefter ge sig ut på promenad över gräset med tryckspruta för att spraya med lösningen.

Då det finns mossa på taket så kan man köra med tak GTI

Det finns också tak GTI som är till för taket. Här får man likadan sort av ejektordunk och en Mossa GTI (utan järnsulfat som skulle färga taket) som är särskilt till för det som växer däruppe. Men då man ska behandla taket så jobbar man en aning avvikande.

För det första så bör man raspa dän den mossa som man ser på taket med en skrapa. Därnäst kan man skölja med vatten för att få dän otyglade bitar. Det hela samlas i hängrännan som man får feja före man fortsätter arbetet.

När taket har skrapats rent med skrapa så kan man behandla med Tak GTI som kommer att döda den mossa som fortfarande finns kvar. Man lämnar det hela på taket och kan därpå se fram emot att det förblir mossfritt.

Spara hela tiden den tomma ejektorflaskan alternativt ejektordunken. Den är dyr och kan återanvändas. Mixa själv järnsulfat, 288 gram järnsulfat till en liter blandning.15 kg järnsulfat kostar mindre än en Mossa GTI. För tak kan man fylla på med Bensaltensid (Bensalkonklorid) alternativt Fulstopp.

Det finns tomma ejektorflaskor att inhandla, sök på spridardunk, blandningsdunk, ejektorblandare, ejektor, ejektormunstycke på webben.

På allt-fraktfritt.se finns både tom ejektordunk, smart dunk, spridningsdunk, järnsulfat, Fulstopp, Bensaltensid med mera. Allt-fraktfritt.se har också egna varianter på Tak GTI, Mossa GTI med flera under egna namn.

Då är billigare för man beställer genast från tillverkaren. Vanligtvis är det därtill bättre (starkare blandning) då företaget har råd att kosta på sig då man säljer direkt till användare utan mellanhänder. Dessutom är det så att ifall en ejektordunk får för lågt vattentryck blir inte blandningen tillräckligt hållbar. Har man då lite starkare blandning så funkar det ändå = ytterligare nöjda kunder för allt-fraktfritt.

Gör det själv eller få kunnig hjälp

Tanken med ejektorflaskor och dunkar med färdigt mossmedel är att man ska klara av genomföra arbetet själv. Att hantera ett tak kan ta några timmar och det är klart att man måste se till att ha essentiell skyddsutrustning såsom skyddsglasögon, handskar och bra skor. För Takbehandling ständigt ett munskydd, takmedlen har bensalkonklorid som verksam ingrediens och den är kraftfull störande i halsen och gör blad på växter vita (plasta över vid behov).

Man kan ju även få hjälp av familj samt vänner men stundtals kan det vara enklare att göra alltsammans själv. Det går ju också att hyra in professionell hjälp men då kommer det att kosta bra mycket mer än när man själv handlar mossa GTI och tar hand om spridningen på egen hand.

Man får helt enkelt avgöra hur mycket tid och pengar man vill lägga på projektet. Mossan måste dän så det gäller att hitta den smidigaste vägen till en mossfri trädgård samt ett mossfritt tak.

Använd järnsulfat och ejektorflaska och bli av med sniglar och mossa i trädgården

Även ifall du är en skogsmulle i själen så kan du anse att mossa samt sniglar icke är så trevliga inslag i trädgården. Om du hade kunnat tala snigelspråket så hade du bett de små liven om att snigla sig bort till skogen och ta mossan med sig. Men nu får du nöja dig med en ejektorflaska och mossa gti alternativt Järnsulfat Turbo för att skrämma iväg både sniglarna samt mossan.

Järnsulfat skys av mossa såväl som av sniglar

Om du har insett att din trädgård håller på att förvandlas till ett parti vildmark där mossan har tagit över och sniglarna äter upp det lilla som finns i ditt trädgårdsland så ska du icke misströsta. Skaffa en ejektorflaska samt mossa gti (alternativt mixa 200-250 g järnsulfat och resten vatten upp till 1 liter) och börja spraya loss.

järnvitriol

När man sprayar en blandning av järnsulfat och vatten över mossan så kommer den att svartna samt förgås. Samtidigt så får man sniglar att lämna området för en trevligare trakt.

Det finns även de som hävdar att gräset blir grönare av svavel- och järnnäringen i den här behandlingen vilket kan bero på att det kan gro sig starkare då man ändrar marken som det växer i.

Det blir skojigt att röja mossa med en smidig spridningsdunk

Det blir sannerligen festligt att ta bort mossa då man kan kliva runt med en dunk gti som man kopplar trädgårdsslangen till. Man behöver inte själv blanda vatten och medel i en kanna och man kan bli klar med effektiv mossbekämpning på mycket kort tid.

OBS: järnsulfat löser sig icke i vatten (som säljarna ideligen påstår), det slammas i vatten. Således skakar man ejektordunken före användning och då och då under användningen. Även med färdigköpta produkter såsom Mossa GTI och Järnsulfat Turbo.

Rent praktiskt så behöver man ju bara hälla på det medel som man vill använda i ejektorflaskan och därefter spruta på. Blandningen av vatten och det koncentrat som man har i ejektordunken sker fullständigt automatiskt.

Ska man behandla ett stort område så är det faktiskt att förespråka att man gör detta med en smart dunk.

Taket har fått en ny färg då mossan breder ut sig som ett täcke på det

Det är klart att du tvingas eliminera mossan på taket! Det finns även tak gti, Fulstopp Turbo samt Takrent Turbo, som har samma fina verkan (utan att färga taket som järnsulfat gör) som den gti man kan använda på gräset. Om man låter mossan bli kvar på taket så finns det risk för sprickskador som kan resultera I fara för de som rör sig under taket såväl som skador på innertaket.

Med en god ejektorflaska så blir jobbet så väldigt enklare. Det här är också ekonomiskt då du slipper investera i dyra produkter eller betala ett proffs för att komma och utföra mossbekämpningen. Man kan inhandla en tom ejektorflaska billigt på allt-fraktfritt.se och därpå spruta vilket medel man vill. Bensaltensid tex. rengör taket samt dödar all påväxt, även osynliga, djupt rotade lavar och claudiosporum.

Det kan ta några timmar att hantera ett tak så det är inte jämt att förorda att ta mossbehandlingen på gräset samma dag som då man tar dän mossan på taket. Ifall man jobbar tillsammans med någon annan så kan det eventuellt funka men själv blir det väl mycket jobb på en dag. Klicklänk till ytterligare information.

Tänk på att utföra mossbekämpningen i din trädgård och på ditt tak en dag då det inte för mycket och det är tillfredsställande att vistas utomhus. Ifall det blåser på för hårt så riskerar du att få blandningen i ansiktet då du sprayar upp mot taknocken och det är inte skojig att gå runt på gräset och spraya då det är så kallt att man knappt kan andas.