Bättre flöde med en stor tratt

När man ska hälla vätska från en behållare av något slag till en annan så kan det vara bra att ha en stor tratt. Ju större tratten är desto smidigare blir det att hälla eftersom vätskeflödet hinner flöda ned i en bättre takt än om en liten tratt använts. Man bör ge vätskan tid att flöda ned för att kringgå att trattens mynning ska bli överfull och rinna över.

För vissa överföringar funkar det riktigt bra med en liten tratt som till exempel när man behöver komma åt att hälla där det är smått och otympligt.

En tratt har formen som en strut och där mynningen är som störst häller man vätskan. Förankrat till konens avsmalnande del så finns ett rör som kan placeras i mynningen på en behållare av något slag dit vätska ska överföras. Till exempel passar trattens avsmalnade del i mynningen på en flaska.

De mest typiska materialen för en tratt är plast samt rostfritt stål. Det man kan tänka på är att välja tratt utifrån den vätska som ska transporteras. I somliga fall kanske man hanterar rentav farliga samt frätande vätskor och då är en stor tratt i stål att föredra.

När flödet av vätskan man häller blir kraftigt kan det såklart bli lättare att rikta in vätskan i en stor tratt snarare än i en liten. Det kan till exempel röra sig om att man ska hälla över bensin i en bensindunk eller fylla på olja eller spolarvätska till bilen.

plasttratt

Det finns framförallt två anledningar till varför man ej vill spilla när man häller över vätska. Dels kan vätskan vara dyr, och dels kan vätskan vara skadlig för huden alternativt bägge.

När man exempelvis måste hälla om vinet man brygger hemma så måste då ske smidigt eftersom det ska hällas fram och tillbaka flera gånger. Det kan bli en kostsam affär ifall man spiller allt för mycket och ofta. mjölktratt. En annan vätska som är dyr är ju exempelvis bensin och det vill man samtidigt inte spilla på huden.