Finns det något gott trick att få bort mossa på stenplattor?

Det är en tråkig syn att upptäcka att det växer mossa på plattorna. Exakt som att man ej vill ha mossan i gräset så är det ledsamt då den breder ut sig över trädgårdens stenplattor. Men man kan ganska lätt få bort mossan med mossmedel som man kan tillämpa på plattor såväl som på gräset.

mossa i gräsmattan vad göra

Få bort mossa på stenplattor med marknadens ultimata mossmedel

För att få dän mossan så kan man behöva en aning annorlunda teknik, men till att börja med så är det nödvändigt att få död på mossväxten. Mossa har inget djupt rotsystem så det är inte så komplicerat att kratta bort men det blir ännu enklare om man börjar med att mixa järnsulfat samt vatten och sprayar alternativt vattnar på med detta.

Idag så finns det riktigt bra mossmedel som består av järnvitriol och som kommer som pulver, ännu enklare är att handla ren järnvitriol (järnsulfat), då är det därjämte billigare. Med mossa gti så slipper man själv blanda ut järnsulfatet 288 gram per liter koncentrat så det blandas på korrekt sätt med det vatten som man tillför dunken.

När man har sprayat på järnsulfat på gräsmattan samt på stenplattorna så kommer mossan att avlida. När den är död så kan man använda sig av en högtryckstvätt för att spola dän mosslagret från stenarna fort och effektivt. Mer info här gräsmatta mossa.

Angeläget att fundera på då du sprutar med högtryckstvätt på stenplattor

Ifall man har stenplattor av ett mer poröst material så ska man vara lite vaksam med högtryckstvätten eller använd högtryckstvättens komplement för tvätt av plattor. Kör man på för hårt så kan bitar lossna och det blir inte så snyggt. Det är förstås en styrka att först använda mossmedlet för att enklare få bort mossan genom att spola med vatten men det kan ändå vara så att man blir en aning för hårdhänt med tvätten.

Är det ständigt en styrka att behandla med järnsulfat på stenplattor?

Det finns de som kritiserar behandlingen med järnsulfat. De använder eventuellt järnsulfat mot mossa i gräset men på grund av att medlet kan färga vissa typer av stenar så vill man ej ta risken och köra samma metod mot stengångens mossväxt. Då använder man Bensaltensid, utspädd 32 gånger, Fulstopp högtryck utspädd 20 gånger alternativt Fulstopp koncentrat utspätt 30 ggr.

Om du är nervös för att mossmedlet skulle kunna missfärga eller på något sätt skada dina stenplattor så borde du testa på en liten del alternativt dra igång en tråd i ett hemforum online alternativt läsa vad andra har sagt om samma typ av sten som du har. Det här är ett raskt och enkelt sätt att få veta mer innan man beställer en järnsulfat påse från tex. allt-fraktfritt.se för att få bort mossa i gräsmattan. Där finns även en briljant spridarbom samt en ejektor som snabbar upp jobbet.

Mossa på stenplattor som inte har behandlats på många års tid

Om det är så att man har stenplattor som är alldeles övervuxna av mossa så står man inför en större utmaning. Men med ett gott mossmedel så kan man också behärska den här situationen. Se bara till att du har en god plan för hantering samt ge inte upp. Då och då kan man få behöva repetera behandlingen för att mossan ska lossna.