Med bra takrengöring så håller man taket samt huset friskt längre

Takrengöring behöver inte nödvändigtvis vara svårt. Men man tvingas ta hand om taket och med taktvätt så får man undan saker som mossa på ett effektivt vis.

Den största anledningen till att det är så viktigt att hålla rent på taket är att mossbeväxt och gamla löv kan leda till att taket skadas och tar in vatten. Detta kan medföra betydligt större bekymmer än de man kan tänkas ha inför en rengöring av taket.

Professionell takrengöring eller amatörarbete, vilket blir bäst?

Ska man städa själv eller hyra in ett proffs? Vilket man väljer beror självklart på hur mycket tid man har över till den här typen av jobb. Men det kan vara gott att känna till att man rentav kan komma långt med lite Bensaltensid alternativt Fulstopp samt en högtryckstvätt.

Det järnsulfat och vatten som man använder sig av för att behandla gräset med kan man också då och då (det färgar teglet mörkt så på de flesta tak går det inte) nyttja på taket. Järnsulfat tak mår bra av är i stort sett detsamma som det man finner för hantering av mossa i gräset. Men det tar inte annan påväxt som lavar, mögel, alger osv. Det gör däremot Fulstopp och Bensaltensid.

Köp en dunk tak gti som du kan koppla vatten till eller handla en ejektordunk samt blanda själv bensaltensid och vatten för att fördela på taket. Tegelplattor kan få en annan färgton av järnsulfatet, men det här är inte så pass att man kommer att fundera mycket på det. Mossan har ju ändå ändrat färgen så det är knappt så att man med tvätt kommer att återgå till originalet.

Faror som lurar däruppe på taket

Till skillnad från järnsulfat i gräsmattan så kommer man en bra bit ovan marken med blandningen som man vill sprida på taket. Detta medför självklart en del faror och man ska tänka på hur man tar sig upp och hur man står och går då man sprider blandningen.

När det sedan är dags för högtryckstvätt så tvingas man likaså tänka på hur man sprayar dän den döda mossan samt annat lort. Ifall man sprutar in vatten under tegelpannorna så kan man orsaka vattenskador på taket och det är ju inte så bra. Därför låter många mossa samt påväxt regna dän.

Tänk på att inhämta bra utrustning så att du kan arbeta säkert både då du sprider ut Bensaltensid alternativt Fulstopp och då du tvättar av med högtryckstvätten. Bra skor är ett måste och även handskar samt skydd för ögon då mossbitarna skvätter åt alla håll.

Hur mycket ska man göra rent på taket?

En del kör tvätten en gång per år medan andra väntar tills man ser mossan återigen. Om man tänker sig att man använder Bensaltensid alternativt Fulstopp tak en gång per år så kan hända man icke ens kommer att se någon mossväxt då den aldrig får grepp. Vanligtvis varar en hantering över 4 år utan ny påväxt. Mer tips här järnsulfat mossa dosering.

Man kan ju inte säga att man på en dag kommer att hinna med både gräsmatta och tak då man möjligtvis har en stor tomt samt ett grandiost tak, men det är klart att det kan vara praktiskt ifall man planerar in takrengöring samt taktvätt en dag då man likväl är ute och jobbar med järnsulfaten därför att på så vis tillvarata tid.

Det kan vara lätt att utföra takrengöring själv

Det ser dåligt ut däruppe på taket och tegelpannorna som en gång hade en djup orange färg är nu snarare brungröna. Detta beror på att lavar samt mossa har fått grund. Men det behöver icke vara så farligt som det ser ut och man kan uträtta takrengöring själv på ett någorlunda så lätt vis.

En taktvätt kan man nämligen verkställa med trädgårdsslangen och Takrengöring Turbo som innehåller bensaltensid samt vatten. Det är enbart att klättra upp på en stege och spraya ut över taket. När mossan har dött så kan man raspa av den med en skrapa som har ett långt skaft alternativt använda högtryckstvätt för att tvätta bort. Eller låta den regna bort, tar 1-2 år.

Så lätt kan du åstadkomma din takrengöring själv

Klättra upp på stegen och börja bearbeta med den Bensaltensid mot mossa som du har köpt. Det finns annorlunda produkter och det är tydligt att en dunk som man tillsätter trädgårdsslangen till gör det enklare att spraya ut men man kan även blanda själv ifall man vill och nyttja sig av en spridarramp till vattenkannan, en ejektordunk från allt-fraktfritt.se alternativt lägga på i påläggsläge (kemläge) med vissa högtryckstvättar.

Innan du utför behandlingen med Fulstopp alternativt Bensaltensid så kan du starta med att raspa av mossa som man enkelt får dän med en plastskrapa. Tänk på att tillämpa en raspa som är gjord för takets pannor så att du inte skadar dem och så att du ej skapar sprickor som ger bra grogrund för ny mossa.

Spola med vanligt vatten därför att få dän den mossa som du har skrapat loss. Gör rent i hängrännan där allt lort samlas. Nästa steg blir att behandla med blandningen. Då avdödar man allihopa sorters påväxt, ej bara mossan. Allt för vidsträckt att informera här, en ta glimt på Fulstopp.com.

Angeläget att tänka på säkerhet då man gör en taktvätt

Det är angeläget att man har en bra stege då man utför takrengöring själv. Det får ej bli svajigt då man står och sprutar och skrapar. Då det blir dags att processa taket med Bensaltensid så ska man även nyttja sig av skyddshandskar och skyddsglasögon.

Arbetet på taket ser inte ut som då man vattnar gräsmattan med järnsulfat även ifall man får samma vackra verkan. Mossan dör och man får lättare av den från taket. Behandlingen leder dessutom till att man fortsatt slipper ny mossväxt.

Ifall du utför taktvätten med högtryckstvätt så är det väldigt betydelsefullt att du riktar tvätten på korrekt sätt. Det är dåligt att spraya nedifrån och upp eftersom vatten då kan komma in under tegelpannorna. Här kan det således vara så att du behöver klättra upp på taket för att komma åt på korrekt sätt.

Ta hand om takets tegelpannor på rätt sätt

Tänk på att skador på tegelpannorna inte är gott för taket. Jobba på ett skonsamt vis och använd ej material som kan skrapa sönder pannorna. Om du använder dig av järnsulfat och vatten på rätt sätt så ska det inte krävas så mycket kraft för att få bort mossan. Vill Du veta mer Klicka Här järnsulfat mot sniglar.

En bra takrengöring kan ta tid så tänk på att boka in det här arbetet samt taktvätt då du minsann har tid för det och icke behöver jäkta. Lär dig mer om ditt tak och hur det ska behandlas och hur ofta för att avverka mossa på ultimata sätt. Gör därefter upp en plan för när du behandlar återigen så att du känner till precis när du behöver klättra upp samt vårda takpannor åter nästa gång.