Vad för typ av hund är en vakthund samt hurdan dresserar man och sköter man en vakthund?

En vakthund är en vakttränad, skarpgjord hund med uppgift att vakta och skydda. Vakthunden arbetar ensam under dygnets arbetsfria tid. Under den tid hunden icke är i tjänst hålls den isolerad från andra personer i sin hundgård. Varje vakthund skall ha 4-6 olika hundförare och endast vakthundförare har kontakt med hunden.

utbildad vakthund som vaktar

Otaliga privata personer brukar hundar för att vakta och skydda hemmet eller annan enskild tillhörighet. Många kallar dessa för “vakthundar”. Dessa hundars vaktande och egenskaper avviker dock kraftigt från den utbildade vakthundens. Till skillnad från den militära vakthunden lever dessa tillsammans med ägaren och hendes familj under dagtid och placeras under natten in på det ställe hunden skall vakta.

Vakthundens dressyr samt utbildning

Vakthunden är våldsam och uppträder väldigt misstänksamt mot obekanta människor. Många antar därför felaktigt att man under vakthundsdressyren misshandlar hundarna för att erhålla fram denna misstro. Intet är mer inkorrekt. Vakthundsämnen är individer som äger en viss misstro mot okända utan att för den skull vara aggressiva. Hundens mentalitet måste vara perfekt och under dressyren byggs vakthundens självsäkerhet successivt upp. Det här sker genom att hunden belönas alternativt uppmuntras så snart den visar aggressivitet mot utsocknes personer. För att denna misstänksamhet inte skall förminskas låter man aldrig vakthundar under utbildningstiden eller när de är färdigdresserade, träffa andra personer än förarna. golden retriever som vakthund Vakthunden ges ingen lydnadsdressyr.

Vilka anlitar riktiga vakthundar?

Vakthundar används av affärsverksamhet och myndigheter som vill ha en högre trygghet. Ofta anlitas vakthund när det blir inbrott och skadegörelse trots larm och anlitat säkerhetsföretag. Vakthundar används också inom försvaret och då främst inom flygvapnet. I flygvapnet används vakthundarna framför allt för hangarhund. Inom flygvapnet har man inte haft ett enda inbrott, sabotage eller vandalisering på vakthundsbevakat territorium. Varken agenter eller plogbillar går frivilligt in till en vakthund. Vakthundar används dessutom till viss del av marinen.

Vad är den utbildade vakthundens allra vanligaste uppdrag?

Vakthundens främsta uppdrag är att skälla om och markera ifall någon obekant person kommer in på det område som hunden skall skydda. Hunden markerar detta genom att ge skall. Skulle någon trots vakthundens varning fortsätta in i hundens revir brukar vakthunden gå till attack. Under dressyren görs inga försök att bestämma eller begränsa vakthundens intensitet vid angrepp. Bra vakthund vägledning finns på vakthunden.com

På grund av inga försök görs att kontrollera eller reducera attackens intensitet kan ett sådant angrepp ge avsevärt allvarliga personskador. Vakthunden kan ha förbindelse med vakten genom så kallad skallförstärkare eller skallalarm, kopplat till högtalare, radio eller vanligast, mobiltefon.