Mossan bidrar till sprickor I takpannor

Mossa på taket kan stundtals vara tjusigt men olyckligtvis medför det svårighet. Det gäller att eliminera mossa på tak på grund av den kan medföra att tegelpannorna spricker och faller ner runt huset. För verkningsfull bekämpning av takmossa så kan man nyttja sig av järnvitriol, alternativt järnsulfat som det även heter, som man blandar med vatten.

ejektorspridare

Finns det risk att det färgar taket använder man i stället Bensaltensid (verksam ingrediens i Grönfri men till en bråkdel av priset) utspädd 32 gånger alternativt Fulstopp. Dessa medel är bättre då de eliminerar varenda påväxt, dessutom lavar.

Kom åt mossa på tak med bra mossbekämpning

Något man inte kommer ifrån då det rör sig om takmossa är att man måste arbeta handgripligen för att få bort den. Man får ta sig upp till taket med högtryckstvätt och raspa men innan man försöker tvätta bort all mossa så ska man processa med järnsulfat samt vatten. Det finns tak GTI (aktiv ingrediens är Bensaltensid) som är ett utmärkt medel som på ett effektivt vis tar kål på mossan.

Om man behandlar takpannorna med järnsulfat samt vatten (testa först så de inte färgas) så kommer mossan att dö och frigöra greppet. Därefter så kan man starta med högtryckstvätten för att spola av resterna samt få pannorna fullkomligt fria igen.

Spraya med vatten på taket på rätt sätt

Det man ska fundera på då man vill motverka mossa på taket är att man inte vill vattenskada med orätt sprayteknik med högtryckstvätten. Det gäller att spraya uppifrån och ner, detta så att man inte får in vatten under takpannorna där det kan leda till skador på taket.

Därutöver så kan takpannor vara porösa och man skall tillämpa sig av korrekt tryck. Ifall mossan sitter fast hårt så kan det nämligen vara förståndigt att uteslutande arbeta med järnvitriol eller Bensaltensid samt vänta tills man ser att mossan börjar släppa taget.

Raspa bort mossan från takpannorna säkert och fort

Det finns särskilda plastskrapor som är till för att skrapa längsmed tegelpannor. De här kan vara praktiska då mossan har släppt och man vill få bort den. Med en raspa så kan man komma åt ordentligt men det är återigen så att mossan måste ha släppt taget för att man ej ska behöva raspa så hårt.

Järnsulfat, Bensaltensid eller Fulstopp mot mossa på tak är en excellent lösning som allihopa med mossproblem på taket borde nyttja sig av. Det här är inget som kostar särskilt mycket och man tvingas inte vara proffs på trädgårdsarbete och renoveringar för att inse hur man ska använda sig av mossa gti eller en ordinär pulverblandning som man själv blandar med vatten. Allt från järnsulfat, Bensaltensid, Fulstopp till påläggare, finns att handla i välsorterade webshoppar som allt-fraktfritt.se.

Säkerheten är avsevärt angelägen så använd rätt verktyg

Något som man aldrig ska tumma på då man väljer att själv sköta vården av taket är säkerheten. Chansa inte på att du kommer att nå hela vägen med en ranglig stege och använd skyddsutrustning. Lär dig teknik för att spraya på med järnsulfat mossa på tak och ta stöd av andra om du inser att det blir för komplicerat att åstadkomma jobbet själv. Få reda på mer här ta bort mossa på stenplattor.

Det är likaså angeläget att ha säkerhetsutrustning såsom skyddsglasögon då man börjar spraya bort ålderstigen död mossa som far i alla riktningar. Handskar är även bra såväl som skor som man får ett bra grepp med.