En spridarramp råder bot på mossan I trädgården

Stroller combi – därför att gräset ska bli bättre

Det är få som anser att ogräs är attraktivt och om det fanns ett sätt att för evigt säga hejdå till den här typen av växter så är det flera som skulle ta chansen. Man kan nyttja sig av stroller combi för att både gödsla och döda ogräs och detta kan funka hejdlöst fint.

bred utvattnare för vattenkanna

Före du lägger på ett skikt med stroller combi så kan du grunda med järnvitriol. Järnvitriolen är detsamma som järnsulfat och den är god för att eliminera mossan. Samtidigt så kan gräset bli finare av den här typen av behandling samt järnsulfat mot sniglar kan även vara välkommet i vissa trädgårdar.

Gödsla gräset vid rätt tidpunkt på året

Men när ska man egentligen lägga ut ett lager med stroller combi på gräset? Till att börja med så kan det vara klokt att sköta det här på våren men betänk att medlet behöver minst 15 grader för att fungera.

Håll ett öga på väderrapporten och då du ser att det blir dags för varmare dagar, flera dagar i sträck, så kan det vara läge att vidtaga saken. Börja som sagt med järnsulfat och vatten. Det är bra om gräset är fuktigt när man genomför gödsel och antiogräs-behandling.

Om du vill förvalta denna procedur mitt i sommaren så ska du tänka på att utföra det mot eftermiddagen hellre än tidigt på morgonen. Under hösten så ska man förvalta gödslingen mot kvällen istället för morgon eller mitt på dagen.

Bränn inte gräset med din stroller combi

Tänk på att ett torrt gräs kan “brännas” av en stroller combi-behandling. Om du kan sköta gödslingen en regnig men varm dag så är det fulländning då kommer den nämligen att giva riktigt förnäm effekt.

Kommer detta att skänka det perfekta gräset i trädgården?

Den som antar att en behandling med en god produkt är allting som behövs för att få en fin gräsmatta är inte insatt i allt det arbete som en hälsosam gräsmatta kräver. Visst är det så att bra produkter som järnvitriol och ogräsmedel är viktiga att använda sig av men man måste se helhetsbilden och ha en bra plan för att lyckas.

Ifall man följer en speciell plan så kan man till sist få en gräsmatta som faktiskt känns superb. Detta kan ta några säsonger för mossan är envis och så tillika ogräset. Men ifall du sakta men bestämt får upp näringshalten i jorden och samtidigt ser till att bekämpa ogräset så kan du tids nog se att det finns mer gräs än mossa på mattan. Klicka här nu för mer data järnsulfat köpa.

Järnvitriol samt järnsulfat är samma sak men det finns en rad olika bekämpningsmedel och produkter som kan innefatta lite olika ämnen. Med stroller combi så får du fördelen av flera olika effekter. Gräset får gödsling, ogräset dör och samtidigt så får man även viss effekt mot mossan. Detta är en finemang produkt som man kan ha stor användning av och som kan vara en central del av arbetet för det perfekta gräset.

Det perfekta gräset behöver, i kort version:
Järnsulfat när mossa visar sig, annars vår och höst, det ger näring till gräset.
Vartannat år behöver gräsmattan kalkas för att hålla korrekt pH (6-7).
Gräsmattan behöver gödas. Oftare än man antar, åtminstone 2 ggr per år.
Vid behov, hos flera är det var år, behöver gräsmattan jämnas till på våren med 5-10 mm grus alternativt jord, toppdressas.
Gräsmattan behöver klippas ofta. En självgående gräsklippare är en bra idé.