Kolloidalt Silver är en vattenreningsprodukt som decinficerar och renar dricksvatten.

Kolloidalt Silver innehåller silverjoner samt silverpartiklar

Kolloidalt Silver innehar sålts som kosttillskott sedan 2001, men från och med 2010 fick den en förändrad EU-klassifikation, alltså ”Desinfektionsmedel för dricksvatten”.

Dosering Kolloidalt Silver:
Mixa ett par tsk. per liter dricksvatten du vill behandla. Skaka om och låt stå en kvart.

Vad är då kolloidalt silver?

Det är fråga om en produkt som innehåller mikroskopiska silverjoner som svävar i vatten.
Kolloidalt silver innehåller allmänt 10 ppm silver, som motsvarar 0,01 gram per liter. Produkten används för rening av vatten.

Fungerar det som kosttillskott?
Det är ett kosttillskott i många länder och även inom EU. Men inte nu längre, trots att den etablerade “Läkemedelsvärlden” tvingats erkänna preparat efter preparat från hälsokostsidan.

Dessvärre är kollodialt silver ett hot mot läkemedelsbranchen – de kan inte patentera den och sälja för 100 eller 1000 gånger tillverkningspriset. Så man önskar hava dän det och innehar nästan lyckats.

Det finns emellertid en enorm chans. BBC innehar publicerat en video där man i forskning kombinerade kolloidalt silver med antibiotika mot antibiotikaresistenta bakterier. Med hjälp av utsökt resultat.
Läkemedelsbranchen kan helt enklet bli tvungen att själva använda kolloidalts silver. kolloidalt silver vad är det bra för Då blir det helt abrupt ofarligt åter…

Alternativt så går det med Glukosamin, ett kosttillskott som alla känner till funkar. Ett läkemedelsbolag registrerade det som medicin – då fick det inte säljas som kosttillskott längre.

Silverjonerna i kolloidalt silver innebär oanade effekter

Extremt små silverpartiklar är vad som utgör kolloidalt silver. De minsta partiklarna i kolloidalt silver är vanligtvis mindre än 1000 nanometer. Fastän osämja i debatten så finns det starka källor som påvisar att rent silver är ofarligt för kroppen. Kolloidalt silver har emellertid uppmärksammats inom hälsokostbranschen och har blivit ett populärt kosttillskott – främst i USA.

Kolloidalt silver beskrivs vanligtvis som en mirakelmedicin och en del vill tro att dess hälsosamma goda effekter är en bluff. Faktum är att kosttillskottet används i USA av ca tio miljoner amerikaner och inte ett enda dödsfall finns registrerat. Det finns rapporter om en man som blivit blågrå i huden av en egentillverkad silverprodukt. Fastän det är en annan produkt tar media upp fallet i ett försök att lura personer att inte konsumera kolloidalt silver.

Kolloidalt silver är en godkänd produkt som desinfekterar vatten utan att några biverkningar uppstår. Det är effektivt mot svampar, virus, bakterier och encelliga parasiter. Förutom att rena vatten har produkten också konstaterats kunna ha positiva hälsoeffekter både hos människor och djur.

Den främsta orsaken till att kolloidalt silver är ofarligt är för att kroppen har ett effektivt utrensningssystem. Den kost vi äter och vattnet vi dricker innehåller silver som ju är ett naturligt grundämne.

Silver antiviral
Enligt studier så har det visat sig att kolloidalt silver ska kunna både byta ut och komplettera antibiotika. Silverjoner eliminerar på ett effektivt sätt antibiotikaresistenta stammar av bakterier. Silver förstör bakteriefilmen som bakterier etablerar runt sina kolonier. Det innebär att antibiotikan inte kan få den effekt som är tänkt, medan kolloidalt silver har en antiviral effekt.

I enlighet med vetenskapliga studier har det visat sig att silverjoner har utmärkt verkning på cancerceller utan att biverkningar uppstår. Silverjoner ska ha minst lika god effekt som cytostatika.

Att silver är en substans som är bakteriehämmande upptäcktes tidigt i historien. Under 1800-talet började silver användas i skilda mediciner som antibakteriell substans. I samma veva började läkemedelsindustrin marknadsföra dessa mediciner. Man hittar mycket info online om man söker på kolloidalt silver eller på silver ag.

Det har visats att kolloidalt silver har flertal hälsobefrämjande effekter trots att kritiker hävdar avvikande. Ifall man vill sanera tarmsystemet kan man med fördel fylla upp ett dricksglas med vatten och mixa i en matsked kolloidalt silver. Därefter häver man snabbt i sig så att silvret når så långt ner i tarmen som möjligt.

Den som har sår på kroppen kan få verkningsfull vård med hjälp av kolloidalt silver. Eftersom silverjonerna bildar stamceller i området kring såret. På så sätt kan såret läka upp till 50 % snabbare och utan att ärrvävnad uppstår.

Även när man bränt sig så kan kolloidalt silver hämma smärtan och snabba på läkningen. Man kan trycka en kompress som är indränkt i kolloidalt silver mot brännskadade området. Den allra mest effektiva metoden är emellertid att doppa ned den drabbade kroppsdelen i ett bad av kolloidalt silver. Enligt denna hantering så kommer inga brännblåsor bildas och smärtan kommer kvickt tona från. Dock kan huden kring det drabbade området bli tillfälligt hårt, men redan efter några dagar trillar förhårdnaden av.

Dessvärre är urinvägsinfektioner ett upprepande besvär för kvinnor. kolloidalt silver är för dessa besvär hämmande Bara några teskedar kolloidalt silver om dagen krävs för att effekten ska bli preventiv.

ionplus kolloidalt silver

Här I landet finns kolloidalt silver på webben, till exempel i denna webbutik.

Kolloidalt silver effektivt mot bukspottkörtelcancer Gulsot, ont i magen samt förlorad aptit är samtliga exempel på symptom som kan leda till bukspottkörtelcancer. De flesta som drabbas av denna cancerform är över 65 år. Så många som tre fjärdedelar av allihopa drabbade patienter är över 65, och till antalet är det årsvis kring 900 människor som råkar ut för bukspottkörtelcancer. Bukspottkörtelcancer symptom Inte nog med att symptomen för bukspottkörtelcancer kan vara diffusa så kommer de dessutom vanligtvis i ett sent stadium av sjukdomen. Följaktligen kan det dröja innan cancern upptäcks. När cancern växer i körtelns högra del där den stora gallgången passerar finns en risk för gulsot. Gallgången täpps nämligen igen så att gallan inte kan flöda ut i tolvfingertarmen. Ett gallfärgämne tas upp av kroppens vävnader och bland annat hy och ögonvitor kan erhålla gulaktig färg. Smärtan i buken som kan uppstå när man drabbats av bukspottkörtelcancer och beskrivs som smärta som sitter långt in i magen och strålar ut i ryggen. Övriga symptom är aptitlöshet och viktminskning som brukar uppträda i ett oerhört sent stadium av cancern. Båda dessa symptom leder till brist på energi som bidrar till sömnighet och i värsta fall nedstämdhet. När cancer uppstår i bukspottkörteln minskar produktionen av enzymer. Det leder till att fett som når tarmen inte kan brytas ner ordentligt. Tydligast visas det genom att avföringen förändras. Ett av de allra första symptomen bukspottkörtelcancer är diabetes. Det handlar om typ-2-diabetes eller vad man brukar benämna åldersdiabetes. Vanligtvis hör åldersdiabetes samman med övervikt. Men ifall det inte finns någon övervikt och åldersdiabetes föreligger så är det möjligt att det har en koppling med bukspottkörtelcancer. Alternativmedicinering Inom alternativmedicinen kombinerar man ofta läkarvård med att samtidigt ta kolloidalt silver som är en väldigt finfördelad form av silver. De minsta beståndsdelarna är i flertal fall mindre än 1000 nanometer. Kolloidalt silver har fått kolossal uppmärksamhet i USA inom hälsokostbranschen. Det finns motståndare till kolloidalt silver som hävdar att dess goda hälsosamma effekter är en bluff. Men fastän detta använder ungefär 10 miljoner amerikanare kolloidalt silver för skilda typer av behandling. Sedan länge har det varit känt att kolloidalt silver desinfekterar vatten. På så sätt blir silvret effektivt mot bakterier, virus, svampar samt parasiter som är encelliga. Studier har visat att kolloidalt silver funkar som både ersättning och komplement till antibiotika. Det kolloidala silvret som består av silverjoner tar på ett effektivt sätt kol på stammar av bakterier som är resistenta mot antibiotika. Silverjonerna eliminerar den bakteriefilm som etableras kring bakteriernas kolonier. Därför får antibiotika en försämrad verkan. Vidare har det i enlighet med vetenskapliga studier uppmärksammats att kolloidalt silver och dess silverjoner har en oerhört bra verkan på cancerceller. Därutöver ser silverjonerna till att inga biverkningar uppstår. Det påstås att silverjoner inte har sämre effekt än cytostatika. Personer som drabbats av bukspottkörtelscancer kan med fördel testa behandling med kolloidalt silver. Den huvudsakliga anledningen till att kolloidalt silver är ofarligt är för det effektiva utrensningssystem kroppen äger. Hade det varit farligt hade naturen sagt ifrån därför att det finns silver i maten vi äter och vattnet vi dricker.

Kolloidalt silver – fungerar bra som medicinering mot bukspottkörtelcancer

Kolloidalts Silver Sprayflaska

Gulsot, ont i magen och förlorad aptit är samtliga exempel på symptom som kan leda till bukspottkörtelcancer. De flesta som drabbas av denna cancerform är över 65 år. Så många som tre fjärdedelar av allihopa drabbade patienter är över 65, och till antalet är det årligen omkring 900 personer som råkar ut för bukspottkörtelcancer.

Bukspottkörtelcancer symptom

Inte nog med att symptomen för bukspottkörtelcancer kan vara diffusa så kommer de därtill oftast i ett sent skede av sjukdomen. Därför kan det dröja innan cancern upptäcks.

När cancern växer i körtelns högra del där den stora gallgången passerar finns en risk för gulsot. Gallgången täpps nämligen igen så att gallan inte kan flöda ut i tolvfingertarmen. Ett gallfärgämne tas upp av kroppens vävnader och bland annat hud samt ögonvitor kan få gulaktig färg.

Smärtan i buken som kan bli till när man drabbats av bukspottkörtelcancer och beskrivs som smärta som sitter långt in i magen och strålar ut i ryggen.

Övriga symptom är aptitlöshet och viktminskning som brukar uppträda i ett oerhört sent skede av cancern. Båda dessa symptom leder till brist på kraft som bidrar till trötthet och i värsta fall nedstämdhet.

När cancer uppstår i bukspottkörteln minskar produktionen av enzymer. Det leder till att fett som når tarmen inte kan brytas ner ordentligt. Tydligast visas det genom att avföringen förändras.

Ett av de allra första symptomen bukspottkörtelcancer är diabetes. Det handlar om typ-2-diabetes eller vad man brukar titulera åldersdiabetes. Normalt hör åldersdiabetes samman med övervikt. Men om det inte finns någon övervikt och åldersdiabetes föreligger så är det möjligt att det har en anslutning med bukspottkörtelcancer.

Alternativmedicinering

Inom alternativmedicinen kombinerar man ofta läkarvård med att samtidigt ta kolloidalt silver som är en mycket finfördelad form av silver. De minsta beståndsdelarna är i många fall mindre än 1000 nanometer. Kolloidalt silver har fått gigantisk uppmärksamhet i USA inom hälsokostbranschen. Det finns motståndare till kolloidalt silver som hävdar att dess goda hälsosamma effekter är en bluff. Men trots detta använder nästan 10 miljoner amerikanare kolloidalt silver för annorlunda typer av behandling.

Sedan länge har det varit känt att kolloidalt silver desinfekterar vatten. På så sätt blir silvret effektivt mot bakterier, virus, svampar och parasiter som är encelliga.

Studier har visat att kolloidalt silver fungerar som både ersättning och komplement till antibiotika. Det kolloidala silvret som består av silverjoner tar på ett effektivt sätt kol på stammar av bakterier som är resistenta mot antibiotika. Silverjonerna eliminerar den bakteriefilm som etableras kring bakteriernas kolonier. För den skull får antibiotika en försämrad effekt.

Fortsättningsvis har det i enlighet med vetenskapliga studier uppmärksammats att kolloidalt silver samt dess silverjoner har en extremt bra effekt på cancerceller. Därutöver ser silverjonerna till att inga biverkningar uppstår. Det påstås att silverjoner inte har sämre effekt än cytostatika. Personer som drabbats av bukspottkörtelscancer kan med fördel testa kur med kolloidalt silver kolloidalt silver 10 ppm
.

Den huvudsakliga anledningen till att kolloidalt silver är ofarligt är för det effektiva utrensningssystem kroppen äger. Hade det varit farligt hade naturen sagt ifrån eftersom det finns silver i maten vi äter samt vattnet vi dricker.

Kollodialt silver

Så smått som 1000 nanometer är de minsta partiklarna i kollodialt silver. Kollodialt silver är således silver i en väldigt finfördelad form. Rent silver är ofarligt för kroppen vilket har uppmärksammats inom hälsokostbranschen och således hastigt blivit populärt. Att det är ofarligt beror på att kroppen har ett effektivt utrensningssystem. Den mat vi äter och vattnet vi dricker består därjämte av silver som ju är ett naturligt grundämne.

Silver är en bakteriehämmande substans vilket upptäcktes redan i antikens dagar. I slutet av 1800-talet började man nyttja silver i olika mediciner som en antibakteriell substans. Dessa mediciner började sedan marknadsföras av läkemedelsindustrin.

Det har genomförts flertal studier kring kollodialt silver och det har påvisats att silverjoner inte påverkar de goda de goda tarmbakterierna acidofilus och bifidus. Grampositiva mjölksyrabakterier har nämligen en tjockare cellvägg än de patogena gramnegativa bakterierna.

Det kan bli tufft för silvret att gå igenom stora samlingar bakterier i tarmen. De goda tarmbakterierna påverkas således inte negativt av mindre mängder kollodialt silver. Ifall man önskar att nå längt ner i tarmen så fyller man upp ett dricksglas med vatten och blandar i en matsked kollodialt silver. Det är viktigt att häva i sig det hastigt för att silvret ska nå så långt ned i tarmen som möjligt. För ett bättre immunförsvar överlag så rekommenderas en tesked kollodialt silver om dagen.

För den som har skadat sig och drabbats av sår på kroppen är kollodialt silver effektivt för läkningen. Läkningsprocessen snabbas upp eftersom silverjonerna bildar stamceller i området runtom såret. Det innebär att såret i ultimata fall kan läka upp mot 50 % snabbare och därjämte utan att någon ärrvävnad uppstår. Vill man göra läkningen ännu mer effektiv bör man kombinera kosttillskottet MSM med kollodialt silver. MSM bidrar med svavel vilket är ett strukturskapande mineral. På så vis kommer läkningen snabbas upp ytterligare.

Har man bränt sig så är det fördelaktigt att nyttja kollodialt silver som hämmar smärtan och påskyndar läkning. Det kanske mest effektiva är att sänka ner hela den drabbade kroppsdelen i kollodialt silver men det går även bra att trycka en indränkt kompress mot det brännskadade området. Behandlar man sin brännskada enligt denna metod så är det enormt sällsynt att brännblåsor uppstår och smärtan klingar av kvickt. Huden kring det behandlade området brukar bli en aning hårdare, men efter några dagar brukar förhårdnaden ramla av.

Den som lider av Hepatit C tvingas mestadels ta starka mediciner vilka emellanåt kan medföra biverkningar som kan upplevas som mycket besvärliga. För att hämma dessa virusnivåer kan man med fördel använda kollodialt silver. I vissa fall hämmas dessa nivåer så gott att de inte längre är mätbara. Även om de skulle vara mätbara så har det tillräckligt hämmande effekt som innebär att ett relativt normalt liv kan levas.

Även vattenkoppor hos barn kan behandlas effektivt med kollodialt silver. Kliande utslag lindras om en tesked kollodialt silver intas varje alternativt varannan timme. Vill man vara säker på att vattenkopporna ska läka snabbare och även lindra ärrvävnad bör man rentav duscha huden med kollodialt silver med jämna mellanrum.

Urinvägsinfektioner är återkommande hos kvinnor. För dessa besvär är kollodialt silver hämmande. Det krävs inte mer än några teskedar kollodialt silver om dagen för att effekten ska bli preventiv.

I tarmen kan ibland en svamp som heter candida uppträda tillsammans med de goda bakteriestammarna. Candida kan dessvärre spridas ut i blodet när man ofta går på antibiotikakurer. Det innebär att den drabbade får försämrad hälsa och får ett extra sug efter socker. För att avvärja den typen av spridning av candida så är kollodialt silver lösningen.

2,5 L Kolloidalt Silver

Den som har drabbats av kol upplever förmodligen en del besvär och att andningen känns svår är vanligt för många drabbade. Dock har kollodialt effekten att det lättar upp andningen hos personer som drabbat av kol. Det innebär att de inte behöver intaga lika mycket syrgas. Dessutom dämpar silvret den pågående inflammationen i lungorna. Silvernanopartiklarna suger åt sig syre och hjälper till att förflytta det ur kroppen. Klick här för mer Information.

Herpes och Afte är andra bekymmer som kollodialt silver kan lindra. Man tar lite kollodialt silver på en bommullstops och trycker mot blåsan.

Annika Dahlqvist har fått upp ögonen för kolloidalt silver

Kostdoktorn Annika Dahlqvist som är läkare och specialist i allmänmedicin har gjort goda uttalanden om kolloidalt silver eller så kallat silvervatten. Hon har bland annat berättat om en patient som för en tid sedan började må riktigt dåligt. Patienten gick ned drastiskt i vikt och tappade aptiten.

Kolloidalt silver vatten 5 liter

Det visade sig att hon hade metastaser i både lever samt njure och efter en rad olika undersökningar kunde det konstateras att det rörde sig om pancreascancern även ifall inte det hade direkt anknytning med metastaserna. Statistiskt sett hade patienten ungefärligen 4 månader kvar att leva och det hade blivit aktuellt med palliativ behandling – dvs behandling i slutskedet. Det enda som fanns att uträtta var att tillhandahålla patienten smärtlindring.

Annika Dahlqvist var till en start tvivlande vad beträffar behandling med kolloidalt silver som är en finfördelad form av silverpartiklar. De minsta beståndsdelarna är i många fall mindre än 1000 nanometer.

Inom alternativmedicinen så är det förekommande att läkarvård kombineras med intag av kolloidalt silver. Inom hälsokostbranschen i USA har kollodialt silver fått enorm uppmärksamhet. Trots att ca 10 miljoner amerikanare använder kolloidalt silver så finns det motståndare som hävdar att de goda hälsoeffekterna är en bluff. Dahlqvist försvarar behandling med kolloidalt silver.

Kostdoktorn Annika Dahlqvist uppmärksammar D-vitamin

Det har uppmärksammats att cancerpatienter frisknat till med hjälp av kolloidalt silver. Livsmedelsverkets smutskastning av preparatet gjorde Dahlqvist än mer frågvis, och samtidigt hade hon uppmärksammat att D-vitamin har en mycket angelägen betydelse för olika processer i kroppen.

Den cancerdrabbade patienten som var i slutskedet av livet rekommenderades att ta en kraftig dos D-vitamin dagligen i kombination med två teskedar kolloidalt silver flera gånger om dagen. Ungefärligen blev det 15 ml kolloidalt silver vid fem olika tillfällen per dag. I dessa doser ska dessa bägge preparat vara totalt ofarliga. Därutöver fanns det ju inget att förlora på att testa denna behandling när inga andra alternativ fanns tillgängliga. Patienten hade gett sitt medgivande till behandlingen.

Mirakulöst kunde man några månader senare observera att det inte fanns spår av cancer kvar i varken lever eller njure, vilket naturligtvis förvånade läkarna. Dock mådde patienten fortfarande dåligt och opererades någon månad senare. I samband med operationen togs cellprover och läkarna noterade förändringar i bukspottkörteln. Biopsin visade några veckor senare att patienten var cancerfri.

Efter det glädjande beskedet fick patienten rehabilitering och fick vistas flera månader hemma med hjälp av hemtjänsten. Det palliativa teamet var mållösa men hängde likväl kvar under en tid som samtalspartner. Trots att patienten är klen efter sjukdomsperioden så tycks hon kunna leva länge till under drägliga förhållanden.

Kostdoktorn Annika Dahlqvist är undrandes till varför inte läkarna varit särskilt intresserade av huruvida patienten använt någon form av alternativ kur. Utveckling av pancreascancer är någorlunda sällsynt och Dahlqvist anser att det vore önskvärt att granska närmare vilken effekt kolloidalt silver kan ha på åkomman. Läkarna tycks bara nöja sig med att hon tillfrisknat.

Den främsta anledningen till att kolloidalt silver är ofarligt för kroppen är på grund av det effektiva utrensningssystem som kroppen besitter. kolloidalt silver engelska. Hade kolloidalt silver varit farligt hade naturen sagt ifrån därför att det finns silver i maten vi äter och vattnet vi dricker.

Var köper man kolloidalt silver? Preparatet kan emellanåt sorteras under beteckningen ionplus alternativt silvervatten och säljs I de flesta hälsokostbutikerna och på allt-fraktfritt.se.