Så uppnår du ketos

I levern uppstår det metaboliska tillståndet av ketos, vilket konkret innebär att levern bryter ned fettsyror och på så vis frisätter stora mängder ketonkroppar i blodet.

En lågkolhydratkost som Atkinsdieten sänker nivåerna av det fettlagrade hormonet insulin, och således börjar fettlagret i kroppen minska. För att produktionen av keton ska börja ska mängden av insulin i blodet vara lågt. Ketonproduktionen samt insulinet korrelerar, och ju högre ketonproduktion desto lägre insulin.

Det leder oftast till att man inte är i behov av att inta lika mycket kalorier och därför minskar man i vikt. Man gör sig alltså av med mindre kalorier än vad man förbrukar, och det utan att uppfatta extrema hungerskänslor. För bättre effekt gäller det att finjustera sin mathållning, och när man når maximal hormonell effekt av sin lågkolhydratkost så uppnås ketos, vilket sker under en period av fasta.

Vid första anblick kan tillståndet av ketos uppfattas som aningen förfärande. När hjärnan inte får tillräckligt med socker för att driva de organ som är beroende av socker så bildas istället ketonkroppar p.g.a. ett förhöjt fettintag. Vad som sker i hjärnan är att den efter kortare omställning kan drivas på dessa ketonkroppar. Omställningen kallas att man går in i ketos. Yrsel, irritation samt utmattning är några av de bieffekter som kan uppstå.

Men ketos är trots allt inte farligt. Den mänskliga kroppen är konstruerad på så sätt att den är anpassad att utstå kortare perioder av både hungersnöd och längre perioder av kolhydratbrist.

Man är i ketos så länge man inte får i sig nog med kolhydrater därför att bland annat hjärnan ska kunna nyttja det som primärt drivmedel. Med andra ord innebär ketos att man nästan helt och hållet är driven av fett i kroppen. Självklart förbränns dessutom en viss mängd fett under ketos men då kommer en betydelsefull del av energin från kolhydrater.

Det är inte alltid lätt att hålla sig kvar i ett läge av ketos. Men å andra sidan behöver man inte vara i oavbruten ketos för att gå ner i vikt. Tillståndet av ketos är dock en bekräftelse på att man under en tid lyckats bra med att hålla sig till Atkinsdieten, men man behöver inte oroa sig för ifall man temporärt råkar gå ur tillståndet av ketos.

För att enkelt och smidigt mäta ketoner finns det mätare som man kan ha i hemmet. Antingen kan man mäta ketoner via ett stick i fingret men det finns också urinstickor receptfritt på apoteket. Dock är stickmetoden den mest säkra.

När man mäter mängd av ketoner kan resultatet visa sig vara under förväntan – fastän man håller sig till en noga kolhydratkost enligt Atkins. För att få bättre resultat ska man inte enbart undfly alla tydliga kolhydratkällor såsom till exempel pasta, ris och potatis. Man bör även hålla koll på vilken mängd protein som intas. Överskottsenergi av för mycket föda av exempelvis kött och ägg omvandlas till druvsocker i kroppen. Det kan medföra att insulinet i kroppen förhöjs och det blir således komplicerat att hamna i ketos.

Istället ska man alltså äta sig mätt genom att tillsätta mer fett i kosten. Välj exempelvis bort den andra köttbiten under en måltid och tillsätta istället en större klick kryddsmör. Mer fett i kosten innebär nämligen att man känner sig mättare. Det innebär dessutom att man äter mindre protein. var kan man köpa ketonstickor.

Den som har typ 1-diabetes bör dock inte sträva efter att försätta sig i ketos då det är förenat med stora risker som kan vara livshotande. Har man diabetes och höga blodsockernivåer, och på samma gång höga ketonnivåer så har man en osund brist på insulin.