Så framställer du vin hemma

Den som vill brygga gott vin hemma har många råd att hämta i Kjeld Erlandsens bok Hemmaframställning av Vin. Det är en väsentlig och uttömande bok som består av en hög nivå av expertis. Somliga hävdar att det är en av de bästa böckerna om hemmavinframställning som finns att tillgå på marknaden.

Erlandsen konstaterar att det skett en jättestor utveckling inom vinframställningen hemma. Många kunskaper och erfarenheter har ärvts från den etablerade vinindustrin. Och i jämn takt har även utrustningen för hemmabruk utvecklats till det bättre. Flertal nya ingredienser har därutöver tillkommit på marknaden som bidrar åt att förgylla vinframställningen. Speciellt har betydligt fler varianter av vinjäster tillkommit. Idag är det massor hem som brygger vin eller som har provat att brygga. Vem vill inte brygga husets egen specialitet och årgång?

Boken Hemmaframställning av Vin har som avsikt att skildra vinframställningen hemma utifrån dagens nivå och kunskaper. Boken riktar sig såväl till den glade amatören till den lite mer erfarne. Boken kan också tjäna som bra underlag åt allehanda vinklubbar som ägnar sig åt bryggning.

Vinbryggning på egen hand innebär inte enbart att det är mer ekonomiskt skonsamt för ekonomin, utan det är verkligen trevligt att förädla sin egen produkt. Att brygga vin är en riktigt tilltalande hobby.

Många ägnar sig åt kokkonst i alla dess former idag, och till goda rätter avnjuts vin. Men det används också i tillagningen. Dock har många resonerat att det då och då är för dyrt att använda för mycket vin i maten. Men poängen är att när man brygger eget vin hemma så finns det givetvis mer svängrum att tappa i mer vin i maten eftersom en flaska blir betydligt billigare än en flaska i handeln. Man behöver inte reflektera så mycket för att använda några flaskor vitt att koka fisken i. Eller varför inte en stänk nyponsherry till såsen. Möjligheterna tycks vara oändliga.

Ett gott tips som Erlandsen ger i sin bok är att gå samman många personer i bryggarlag. Det kan bli ett utmärkt tillfälle att mötas och umgås, och hjälpas åt och utbyta erfarenheter sinsemellan.

Därjämte ger Erlandsen tips om att noga planlägga vinprocessen. Det är centralt att skriva ner allt som ska användas och granska att den utrustning som ska användas är ren och fungerande. När man väl har kommit igång och upptäcker att någonting saknas så kan det ju bli ganska förargligt. Att ställa upp ett detaljerat arbetsschema är att föredra. På så vis kommer allting följa i rätt ordning.

All utrustning som ingår i vinbryggningen har oftast någon form av bruksanvisning. Läs dessa noggrant för att spara många misstag. Tyvärr är det flera som läser bruksanvisningarna först efter bryggningen för att granska vad som möjligtvis gick fel.

En annan mycket betydelsefull del i processen är att skriva ner allt som tillsätts och när i processen det sker. Om någonting skulle bli problematiskt i processen så är en bryggjournal utmärkt för att lokalisera vad som möjligen kan ha gått fel. Gå till Vinetiketter
En bryggjournal kan naturligtvis funka åt andra hållet. Har man lyckats brygga ett helt makalöst vin kanske man gärna vill brygga det på nytt.