Att brygga eget vin kräver förberedelser

Hemmaframställning av vin är en bok som utförligt förklarar hur vinberedning går till. Författaren till boken, Kjeld Erlandsen betonar bland annat vikten av god planering före vinbryggningen. Det är viktigt att ta förberedelserna med stort allvar. Det gäller såväl nybörjare som de med längre erfarenhet av vinbryggning. Varje bryggsats är nämligen exklusiv och slarvas det med någonting så kan det till och från influera slutresultatet påfallande.

Först och främst bör man bringa ordning i processen genom att skriva ner allting som behövs fram till färdig produkt. Gör en lista över allt som bör köpas. På så sätt får man en solklar överblick och eliminerar risken att förbise något väsentligt. Kontrollera även att den utrustning som ska användas är ren och att den självklart fungerar.

Att vara bra rustad kan bespara dig otaliga felaktigheter under processens gång, och därutöver undgår du att kanske tappa humöret på vägen. Läs för den skull utförligt alla bruksanvisningar (om så finnes) för varje enskilt område. Att läsa bruksanvisningar efter bryggning är ju inte optimalt, om än bättre att inte läsa alls med tanke på att det kan främja inför nästa bryggning. Gå till Fiber i storpack

Att föra någon form av bryggjournal är att föredra. Allting som tillsätts bör noteras. Tänk ifall du till exempel förmå brygga drömmarnas vin som du så gärna vill brygga på nytt, men som du inte minns hur du gjorde. Detsamma gäller för odugligt vin. Vad gick snett i processen? Med hjälp av en bryggjournal kan du enkelt lokalisera moment och tänka om inför kommande bryggning.