Avlägsna mossa på taket med hjälp av grön fri

Ett tak som är beklätt med mossa måhända ser romantiskt ut men då man tänker på vad mossa, lavar samt alger gör med taket så kan man få mardrömmar. Nu är det inte så besvärligt att bearbeta taket med grön fri som är en produkt som kommer från Jape. Grönfri är en bensalkonklorid (Bensaltensid) som har spätts ut med vatten.

En av de främsta anledningarna till att man ska välja grön fri är att det här blir billigare än andra val (bensaltensid och Fulstopp undantaget som är samma sak till betydligt lägre pris) men med tak så är det där med säkerhet A och O. Om taket är mycket stupande så är det betydelsefullt att man anlitar en kunnig takrengörare så att man inte riskerar liv och hälsa på grund av en aning mossa!

Är det farligt att använda sig av grön fri på taket?

På taket så kan det lura många faror och mossan är en av dessa. Dels så är det så att mossan kan gro genom tegelpannor samt medföra frostsprängning varpå man kan få besvär med bitar som lossnar samt faller ned.

Mossa kan likaså medföra fuktskador som skadar både tak och hus. Detta är en typ av fara som kan bli väldigt kostsam ifall man inte gör något så snart som man inser att taket börjar förändra färg.

Kemikalier kan upplevas som skrämmande, och man ska ha respekt för produkter såsom Grönfri då de innehåller kemikalier som i större doser kan vara farliga för människor samt för djur. Trots detta så rekommenderas kemikaliska behandlingar av experter helt enkelt för att de är så pass effektiva.

Om du tänker dig att du ska skrapa bort varenda mossa däruppe på taket så tar du en större risk. Samtidigt som du står och svajar på en stege och tar i för att få loss mossan så kommer du att sprida sporer vilket kan leda till än mer mossa nästa säsong.

Produkter som är effektiva samt funkar bra mot mossa på hustak

Det är numera välkänt att Japes mossmedel fungerar bra mot mossa på hustak. Den som testar grön fri är strax av med all mossa och all påväxt på taket. Men tänk på att det är fint att förbehandla genom att skrapa bort mossklumpar som man enkelt får bort med en bra takskrapa. Detta innebär lite mer jobb men det kan vara det värt då behandlingen skänker en utdragen effekt.

Grönfri innehåller Bensaltensid (bensalkonklorid) utspätt med vatten. Den som vet detta kan inhandla Bensaltensid, späda ut det 32 ggr med vatten (1 liter blir 32 liter brukslösning) och få samma produkt till en bråkdel av priset. Eller använda Fulstopp, samma verksamma beståndsdel men väldigt billigare att inhandla.

Den bästa tiden för takrengöring är under våren samt under hösten. Man bör behandla och tvätta taket en mulen dag då man inte får så mycket ultraviolett ljus som kan affektera de kemikalier som man använder sig av på ett negativt sätt.

Man kan behöva behandla mer än en gång per år om man har enträgen mossväxt, men med grön fri så är det flera som rapporterar att man ser stor skillnad två år efter behandling utan att ha återupprepat. För att erhålla ett hållbart resultat är det relevant med god förbehandling.